Vill du medverka i en internationell studie?

Forskning pågår och du kan hjälpa till. En österrikisk forskningsgrupp undersöker påverkan av ketogen kost/ diet under behandlingarna vid cancerdiagnosen. Du kan läsa mer om studien Ketogenic diet in the treatment of cancer where do we stand 2019

För att medverka i studien måste du svara på enkäten (på engelska). Resultatet av studien kommer att publiceras på vår hemsida. Enkäten hittar du här:

laboratory-2815641_640