Vill du bli StödPerson?

BCF Amazona genomför stödpersonutbildning i egen regi. Vi har en egen utbildning en gång vartannat år. Det var också BCF Amazona som tog fram den ursprungliga modellen för denna utbildning. Även Bröstcancerförbundet håller regelbundna utbildningar och ibland går några enstaka personer i deras utbildning.

En förutsättning för att få gå kursen är att man är medlem och att man helst har gått i en samtalsgrupp hos BCF Amazona. Det ska ha gått minst två år sedan man själv behandlades för bröstcancer och man ska ha varit symptomfri under dessa år och vara i god psykisk balans.

Innan du blir antagen till kurs hos oss kommer du att få ett frågeformulär att fylla i och du kommer även att få en tid för individuell intervju med kursledaren för SP-utbildningen. Vi har alltid flera sökanden än antal platser till våra utbildningstillfällen, vilket gör att många inte blir antagna.

Vi erbjuder även utbildning till kvinnor och män med spridd bröstcancer eftersom vi har speciella grupper för dessa kvinnor. Även anhörigutbildning anordnas, detta görs i samarbete med Bröstcancerförbundet.

Skicka in din intresseanmälan (se längst ner på denna sida) till oss på kansliet så meddelar vi dig så snart vi kommer att ha en utbildning.

Moment Tidsåtgång
Block I

 • Egna berättelser
 • Kriser och förlopp
 • Samtalsmetodik
 • 24 timmar
 • Utbildningen är förlagd till veckoslut
Block II

 • Medicinsk information
 • Ca 20 timmar
 • Temamöten 4-6 ggr per år om aktuella medicinska ämnen.
 • Öppna hus med teman 6-8 ggr/år
 • Kvällstid
Block III

 • Vårdens organisation
 • BCF:s arbetssätt
 • Erfarenhetsutbyte
 • Ca 10 timmar
 • Föreningsinformation
 • Erfarenhetsutbyte 2 ggr/år
 • Kvällstid
Dubblering
 • Ca 8 timmar
 • SP arbetar parallellt med erfaren SP  under första året vid 2 tillfällen per termin. Kvällstid.
 • För att tjänstgöra på sjukhusen krävs ytterligare utbildning genom att man går till sjukhuset tillsammans med en erfaren SP 3-4 gånger innan man går själv. Dagtid.
Vidarutbildning av SP
 • 6-8 timmar
 • Vid två tillfällen per år träffas våra SP och styrelsen där vi har olika utbildningsaktiviteter inom medicinskt och  beteendevetenskapligt område.
 • Kvällstid

Skicka in din intresseanmälan här nedan till oss om du känner att du skulle vilja delta i utbildningen till stödperson:

 

Denna sida uppdaterades senast: 2020-11-30