Vill du bli aktiv i vår förening?

Vi behöver alltid kvinnor och män som kan hjälpa till i vårt föreningsarbete. Viktigt är att man är beredd till ett relativt självständigt arbete. Följande uppgifter finns:

Aktiv styrelsemedlem. I styrelsen kommer du att få en fullständig överblick över hela vår verksamhet. Alla i styrelsen arbetar dessutom aktivt i någon av våra arbetsgrupper.

Aktiv i arbetsgruppen Information. I denna grupp arbetar vi med  tidningen Amazonabladet, informationsmaterialet samt hemsidan och sociala media. Även information till allmänheten görs i denna grupp.  Här kan arbetet handla om att formge vår tidning och våra broschyrer, att skriva artiklar eller att vara med och sköta vår hemsida.

Aktiv i arbetsgruppen Samverkan med sjukvård. Här jobbar vi med samarbete med olika sjukhus, bröstcentra, landstingstjänstemän och politiker för att driva våra förbättringsönskemål när det gäller bröstcancervården.

Aktiv i arbetsgruppen Medlemsaktiviteter. Här är du med och tar fram det program som vi har för våra medlemmar i form av olika gruppaktiviteter och föreläsningar.

Aktiv i arbetsgruppen Stödpersoner – (krävs att du är stödpersonutbildad). I denna grupp arbetar vi med att ta fram olika förslag till vidareutbildning av våra stödpersoner samt arrangerar träffar för våra SP.

Stödperson. En stödperson får en utbildning på ca 50 timmar av oss och tjänstgör sedan vid många av våra olika typer av arrangemang. En stödperson kan tjänstgöra per telefon, vid besök på sjukhusen, via Internet samt vid alla våra föreläsningar och Öppna hus. Vi har både manliga och kvinnliga stödpersoner. Vi utbildar även anhöriga till stödpersoner. Läs mer om vår stödpersonutbildning här. 

Värdinna. En värdinna hjälper till med allt praktiskt vid våra olika temakvällar och föreläsningar. Värdinnorna tjänstgör även under Rosaoktober månad. Du får en kort introduktion från oss och schemaläggs sedan på olika aktiviteter.

Behjälplig i ekonomiarbetet.  Här kan det handla om att hjälpa till med ansökningar för olika projekt. Att göra budget och hjälpa till med löpande bokföring och bokslut. Vi behöver också alltid flera interna revisorer.

Praktisk hjälp till kansliet. Ibland behövs förstärkning på kansliet. Det kan handla om att packa sminkväskor till sjukhusen, hjälpa till med utskick, packa varor inför oktoberkampanjen, m.m.

Oktoberkampanjen. Under oktober månad får vi mängder med förfrågningar om vi kan vara med för att demonstrera självundersökning av bröst och föreläsa om bröstcancer. Vi är alltid minst två som jobbar vid alla aktiviteter. Vid dessa tillfällen har vi alltid försäljning av våra Rosabandet produkter.

Övrigt. Hittar du inget som passar dig här ovan så skriv gärna och berätta vad just du skulle kunna hjälpa till med.

Skicka ett mail till vårt kansli med adress info@amazona.se och berätta lite om dig själv och i vilken grupp du skulle vilja medverka i.

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02