Vidarkliniken

Annonstext från Vidarkliniken

Vidarkliniken är ett sjukhus för kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning. Läkarna och sjuksköterskorna på Vidarkliniken är legitimerade och integrerar konventionella vårdformer med antroposofiska läkemedel, fysikaliska och konstnärliga terapier samt utvärtes behandlingar.

Vidarkliniken erbjuder en aktiv rehabiliteringsbehandling för patienter med cancer i alla stadier. Vi tar emot cancerpatienter i behov av rehabilitering bl a

  • efter operationer
  • efter avslutad cytostatikabehandling/strålning
  • vid krisreaktioner
  • för symtombehandling vid avancerad cancer
  • palliativa patienter

Vidarkliniken erbjuder slutenvård med ett rehabiliteringsprogram som normalt omfattar 2 – 3 veckor samt uppföljning i öppenvården där det behövs och önskas. Vårdtiden anpassas efter de aktuella behoven.

Kan jag få en remiss till Vidarkliniken?

Vidarkliniken har inte avtal med Region Stockholm ( fd. Stockholms läns landsting)

Eftersom landstinget inte står för kostnaderna finns det möjlighet att komma till Vidarkliniken som privatpatient. Du kan i så fall betala själv eller söka ekonomiskt bidrag från olika fonder. Kontakta gärna en kurator hos din vårdgivare. Denne kan tipsa om olika fonder där man kan söka bidrag för vård på Vidarkliniken. Mer information hittar du på www.vidarkliniken.se.

Kontakt

Inskrivning

08-551 509 07
mån – fre kl 08.00 – 15.30
Fax: 08-551 509 06
inskrivning@vidarkliniken.se
www.vidarkliniken.se

Vill du läsa en patientberättelse från Vidarekliniken kan du klicka här. Den har skickats till oss från en patient.
vidarpic00153

Källa: Regina Schwartz, Vidarkliniken, december 2011

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-07