Vidarkliniken

Annonstext från Vidarkliniken

Vidarkliniken är ett sjukhus för kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning. Läkarna och sjuksköterskorna på Vidarkliniken är legitimerade och integrerar konventionella vårdformer med antroposofiska läkemedel, fysikaliska och konstnärliga terapier samt utvärtes behandlingar.

Vidarkliniken har vårdavtal med bl a Stockholms läns landsting.

Cancerrehabiliteringen på Vidarkliniken utgör ett led i hela behandlingen och en god kommunikation med behandlande läkare eftersträvas. Vid behov av konsult söker läkare på Vidarkliniken i första hand kontakt med inremitterande läkare.

Vidarkliniken erbjuder en aktiv rehabiliteringsbehandling för patienter med cancer i alla stadier. Vi tar emot cancerpatienter i behov av rehabilitering bl a

  • efter operationer
  • efter avslutad cytostatikabehandling/strålning
  • vid krisreaktioner
  • för symtombehandling vid avancerad cancer
  • palliativa patienter

Vidarkliniken erbjuder slutenvård med ett rehabiliteringsprogram som normalt omfattar 2 – 3 veckor samt uppföljning i öppenvården där det behövs och önskas. Vårdtiden anpassas efter de aktuella behoven.

Kan jag få en remiss till Vidarkliniken?

Vidarkliniken har avtal med Stockholms läns landsting vilket innebär att varje legitimerad läkare inom såväl sluten- som öppenvård har möjlighet att remittera patienter till Vidarkliniken.

Vidarkliniken ingår även i vårdvalet för onkologisk rehabilitering. Om du har fått en remiss till onkologisk rehabilitering kan du välja vilken anläggning du vill åka till.

Din läkare hittar all nödvändig information kring remittering och avtalet med Stockholms läns landsting på:

Mer information om deras avtal med Stockholms läns landsting hittar du genom att klicka här.

Då vi fått remissen gör vi en omvårdnads- och medicinsk bedömning av denna där vi ser om vi har möjlighet att ta emot dig som patient. Om remissen beviljas får du ett brev med mer information. Eventuellt avslag meddelas endast till din läkare.

Om landstinget inte står för kostnaderna finns det möjlighet att komma till Vidarkliniken som privatpatient. Du kan i så fall betala själv eller söka ekonomiskt bidrag från olika fonder. Kontakta gärna en kurator hos din vårdgivare. Denne kan tipsa om olika fonder där man kan söka bidrag för vård på Vidarkliniken. Mer information hittar du på www.vidarkliniken.se.

Kontakt

Inskrivning

08-551 509 07
mån – fre kl 08.00 – 15.30
Fax: 08-551 509 06
inskrivning@vidarkliniken.se
www.vidarkliniken.se

Vill du läsa en patientberättelse från Vidarekliniken kan du klicka här. Den har skickats till oss från en patient.
vidarpic00153

Källa: Regina Schwartz, Vidarkliniken, december 2011

Denna sida uppdaterades senast: 2017-09-22