Vi och vården

En generell uppgift för patientföreningar är att påverka vårdgivare, beslutsfattare på olika nivåer samt politiker.  Syftet är att behandlingen ska bli så bra som möjligt för den egna patientgruppen.

Sådant påverkansarbete bedrivs även av Bröstcancerföreningen Amazona. För föreningen innebär det att vi i första hand framför synpunkter inom vår egen sjukvårdsregion, men vi samverkar även med Bröstcancerförbundet vad gäller nationella frågor av intresse för patientgruppen och deras närstående.

Vad som ska prioriteras inom Region Stockholm avgörs av föreningens styrelse utifrån synpunkter från våra medlemmar men även utifrån Bröstcancerförbundets arbete. Inom föreningens Samverkansgrupp diskuteras medlemmars erfarenheter från de olika bröstcancerenheterna med syfte att få en enhetlig linje i förhållande till de olika behandlande enheterna och därmed öka möjligheterna att få gehör för våra synpunkter.

Vi tar alltid tacksamt emot synpunkter på hur vi kan komma med förslag till en bättre fungerande sjukvård.

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02