Vårdgaranti

I vissa fall, beroende på din tumörtyp, om du inte behöver strålas och om du är ung kan du få prioritet och rekonstruktionen kan då göras samtidigt som bröstet tas bort.

Den långa väntetiden går stick i stäv med Europaparlamentets resolution om bröstcancer från år 2002. Enligt denna ska det förlorade bröstet rekonstrueras med hjälp av den egna vävnaden – ”så snart som möjligt”. Plastikklinikens resurser går emellertid i första hand åt till mer akut plastikkirurgi som t.ex. efter olyckor och skador.

Max 3 månaders väntetid på bröstrekonstruktioner

Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom 3 månader om inga medicinska hinder föreligger.

Om du inte får operationen inom 3 månaders perioden har du rätt att få komma till annan plastikkirurgisk enhet och göra din rekonstruktion där.

Sjukhusen sköter numera sin kötid själva. Om de inte kan erbjuda rekonstruktionen inom 3 månader får de själva stå för kostnaden om operationen görs på annan enhet.

Viktigt att du som patient står på dig och kontaktar Region Stockholm om inte sjukhuset kan leva upp till sin vårdgaranti. Hos t.ex. Akademikliniken i Stockholm har man gjort ett antal bröstrekonstruktioner med mycket bra resultat efter bröstcancer.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona 

Denna sida uppdaterades senast: 2021-02-08