Vår administrativa verksamhet

Bröstcancerföreningen Amazona leds av en styrelse på 13 personer. 7 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Alla styrelsemedlemmar har eller har haft bröstcancer. Vår verksamhet är indelad i olika arbetsområden. Nedan framgår en skiss på hur vi har organiserat vårt arbete.

Ekonomifunktion sköts av Marielle Lundholm. Vårt kansli sköts av Birgitta Ekman  och Noomi Sundström.

Vi har delat in vår styrelse i olika arbetsgrupper för de olika verksamhetsgrenarna. Du kan läsa mer om vår verksamhet under följande flikar till vänster om våra olika verksamheter:

  • Vi har ca 40 stödpersoner (SP) och ca 10 värdinnor som hjälper oss.
  • Totalt tjänstgör ett åttiotal volontärer i vår verksamhet.
  • Våra medlemsaktiviteter kan du läsa om under fliken ”Detta erbjuder vi dig”.
  • Information, här hittar du ytterligare material under fliken ”Informationsmaterial”.
  • Samverkansarbetet finns beskrivet under fliken ”Vi och vården”.

Källa: BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2020-09-01