Väntetider

Sjukhusen har nyckeltal för hur länge patienter får vänta på de olika momenten i en bröstcancerbehandling. Idag många patienter behandlas inom ramar för Standariserad VårdFörlopp – SVF som beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Känt knöl till utredning är gjord – max en vecka. Från det att du känner en knöl och söker vård till att du får tid på ett bröstcentrum för mammografi/ultraljud och cellprovstagning  ta cirka vecka.

Från utredning till diagnosresultatet – max en vecka. Senast en vecka efter utredningen är klar bör du ha fått tid för ett personligt återbesök på Bröstcentrum. Helst ser vi att kvinnor som inte har bröstcancer får besked om detta samma dag men vi förstår att utredning om man har en cancerdiagnos kan ta lite längre tid. Max två veckor efter det att du har sökt vård ska du således ha ett svar på dina undersökningar.

Från diagnos till operation – max tre veckor. Om ingen förbehandling krävs, anser vi att det är rimligt att du får en tid för operation senast tre veckor efter du fått ditt utredningssvar.

Från operation till besked om efterbehandling – max två veckor. Det tar tid att analysera den bortopererade tumören i laboratorium. Efter fjorton dagar bör du dock ha fått besked om vilken eventuell efterbehandling som gäller. Så snart som möjligt efter det bör din medicinska behandling börja.

vanettid4

Strålning. Max 4 veckor efter det att du är färdigbehandlad bör du få starta din strålning. Här vet vi att man i Stockholm ibland har långa väntetider men stå på dig och kräv att få påbörja strålningen. Strålningen påbörjas oftast efter en ev. cytostatikabehandling.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07