Vanliga reaktioner

Ordet cancer väcker oro, speciellt hos dem som drabbas.

Människor reagerar olika på ett cancerbesked beroende läggning och vad man har upplevt tidigare i sitt liv. Det är vanligt att man blir orolig och förvirrad efter ett cancerbesked. Den första reaktionen för många är chock. Man har svårt att ta till sig information, hela situationen känns overklig, starka känslor som ilska och även skuld är vanliga reaktioner. Inte sällan dyker tankar om existentiella frågor upp.

Idag är cancer inte en obotlig sjukdom. Överlevnaden, speciellt för bröstcancer är mycket hög. De allra flesta som drabbas av bröstcancer blir friska.

Efter chockfasen dyker det ofta upp tankar om framtiden och om behandlingen kommer att lyckas. Behandlingen är ofta långvarig och kan i sig medföra både fysiskt och psykiskt lidande. Många omvärderar sin livssituation, ändrar sina prioriteringar efter en cancerdiagnos. Man gör det man vill göra idag istället för att skjuta upp det till i morgon eller nästa år.

Det finns hjälp att få om du känner att du behöver prata om vad just du känner. Inom våra bröstcentra finns kuratorer och kontaktsjuksköterskor och dessa ska du kunna vända dig till. Alla som behöver hjälp och stöd för att hantera sin situation ska också få det inom sjukvården.

Vi inom patientföreningen finns för dig och kan erbjuda vårt stöd på olika sätt. Vi har valt att erbjuda en mängd olika aktiviteter så att du som medlem kan välja det som passar just dig. Och vi har många stödpersoner som gärna pratar med dig. Du behöver bara ringa så svarar vi. Alla frågor får ställas. Alla våra stödpersoner har själva haft bröstcancer.

Källa: BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07