Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor bröstcancerpatienter ofta ställer till oss:

1. Varför får man bröstcancer?
En liten del av all bröstcancer är ärftlig. Vanligast är nog att vanligt åldrande är orsaken. Om du vill läsa mer kan du hitta information under fakta om bröstcancer eller olika riskfaktorer.
2. Kommer jag att bli frisk? Kommer jag att dö?
De allra flesta blir friska från sin bröstcancer. Läkarna kan aldrig ge någon individuell prognos men om du vill veta kan du fråga läkaren hur det rent statistiskt ser ut för kvinnor med liknande förutsättningar som dina egna. Läs vidare under prognos.
3. Kommer jag att vara sjukskriven och hur länge?
Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för sjukskrivning efter bröstcancer. Läs vidare under sjukskrivning.
4. Hur kan jag få information om jag har täta bröst och vilka undersökningar behöver jag framöver?
Den här informationen är svår att få från våra sjukhus eftersom det ännu inte finns något konsensus inom vården som anger hur dessa kvinnor ska undersökas. Men stå på dig och begär informationen. Det är din kropp och du har rätt att veta. Läs mer under rubriken ”Täta bröst”.
5. Måste jag ta bort hela bröstet?
Tala med din läkare om vilken operationsmetod som passar bäst för just dig. Mer info finns här.
6. Vad finns det för olika behandlingar? Vilka fördelar och nackdelar finns vid olika behandlingar. Vilka biverkningar ger de olika behandlingarna?
Din läkare är skyldig att beskriva och förklara för dig vilka olika typer av behandlingar som finns. Kom ihåg att informationen är till för dig och fråga igen om du inte har förstått allt läkaren har sagt. Du kan även hitta mer information om olika typer av behandlingar här på våra hemsidor under behandlingar och biverkningar.
7. Vad kan jag göra själv? Spelar det någon roll vad jag äter eller dricker?
Egenvård och friskvård är viktigt även under behandling av bröstcancer. Läs mer under vad kan du göra själv. 
8. Var kan jag hitta bra information?
Be din läkare ge dig en skriftlig vårdplan så att du själv vet vad som gäller för just din behandling. Det är vår förhoppning att du ska kunna hitta svaret på många av dina frågor här på våra hemsidor. Vid BCF Amazonas temakvällar har du möjligheter att ställa frågor till läkare om sjukdomen. Dessa temakvällar brukar vara mycket uppskattade. Under Länkar har vi dessutom hänvisat till sajter med relevant information. Som medlem i vår förening får du även tidningen Amazonabladet och Magasin B. Båda tidningarna kommer ut 4 ggr/år. 1177.se är en sajt med mycket bra saklig information.
9. Är det vanligt med ångest?
De allra flesta som drabbas av en svår sjukdom drabbas även av ångest i olika grad. Du kan läsa mer om kriser och deras förlopp under olika faser att ta sig igenom.
10. Kan jag få barn efter avslutad behandling?
Diskutera med din läkare. Du har rätt att frysa ner ägg som kan tas fram för en senare befruktning. BCF Amazona arrangerar regelbundet temakvällar på detta tema. På länken kan Du se när nästa tillfälle erbjuds av denna temakväll.  Graviditet efter bröstcancer.
11. Kommer jag att tappa håret?
Detta beror på vilken typ av behandling du kommer att få. Din läkare kan upplysa dig om detta. Det finns även kylmössor som man kan använda under cytostatikabehandlingen för att undvika håravfall. Diskutera med din läkare. Om du tappar håret har du rätt att få peruk betald av landstinget. Läs vidare under Peruker.
12. Hur är det med bröstprotes och rekonstruktion?
Om du har tagit bort hela bröstet eller del av bröstet har du rätt att få 2 proteser det första året och sedan 1 ny protes per år. Läs vidare under Proteser. Du har även rätt att få en bröstrekonstruktion gjord. Läs vidare under Rekonstruktion. BCF Amazona anordnar varje termin temakvällar om bröstrekonstruktion med läkare från Akademikliniken i Stockholm. Där har du tillfälle att få information om fördelar och nackdelar med de olika operationsmtetoderna. Nästa tillfälle med denna temakväll  hittar Du här. 
13. Hur vanligt är det med smärtor och t.ex. lymfödem efter en bröstcanceroperation?
Detta beror på hur stort ingrepp man gjort i armhålan och huruvida man strålats mot armhålan eller ej. Lymfödem är dock en vanlig biverkan efter en bröstcanceroperation. Du kan läsa mer om detta på sidan om Lymfödem. Det finns en hel del du kan göra själv för att undvika att lymfödem uppstår men du har även rätt till vård om du drabbas.
14. Vad har jag för möjligheter att få komma till rehabilitering och vilka rehabiliteringshem finns?
Landstinget har flera olika rehabiliteringsanläggningar när det gäller onkologisk rehabilitering. Det är dock bara ett fåtal patienter som får komma på landstingets bekostnad. Vill du veta mer om onkologisk rehabilitering klicka här. För annan rehabilitering får man oftast be arbetsgivaren om bidrag eller söka pengar hos någon fond. Kuratorn på ditt sjukhus ska kunna upplysa dig om vilka möjligheter du har. Om du har drabbats av lymfödem behövs speciell lymfödemrehabilitering. BCF Amazona arrangerar också en hel del ”egen” rehabilitering för sina medlemmar. Bland annat erbjuder vi retreater i Sigtuna, grön rehabilitering, matinspirationskurser, samtalsgrupper, vattengymnastik, yoga, smärtlindring, skrivarhelger, smideskurser, smyckeskurser, m.m. Allt för att du snabbt ska komma tillbaka till ett bra liv efter bröstcancern så snabbt som möjligt.
15. Hur länge kommer jag att vara så här trött?
Många upplever tröttheten som jobbig under och efter avslutad cancerbehandling. Tröttheten beror oftast både på fysiska och psykiska faktorer. För vissa tar det något år efter avslutad behandling innan tröttheten går över. Läs mer under Trötthet, motion och avkoppling
16. Hur följs man upp efter bröstcancer?
Uppföljning hos läkare efter bröstcancerbehandling är nästan borttagen i Stockholm fr.o.m. år 2016. Detta är bekymmersamt för många patienter. Vi anser att det är ytterst rimligt att man följs upp hos den behandlande onkologkliniken under minst fem år. Idag erbjuds enbart uppföljning via brev eller telefonsamtal från kontaktsjuksköterska samt årlig mammografi i 5-10 år. Vanligtvis via screeningprogrammet. Därför är det ytterst viktigt att du själv vet om du har täta och svårbedömda bröst eller ej. Läs mer under rubriken ”Täta bröst”.  Vi anser att dessa patienter inte ska följas upp inom screeningprogrammet. Inte heller om du har haft en tumör som inte upptäckts vid mammografi eller om du som patient är väldigt orolig och därför behöver kompletterande undersökningar. 
17. Hur stor är risken att även min dotter kommer att få bröstcancer?
Om flera i släkten drabbats av bröstcancer i en tidig ålder har du möjlighet att få göra en ärftlighetsutredning. Läs mer under Ärftlighet.
18. Finns det någon stödgrupp för mig och för min familj och mina barn?
Inom BCF Amazona erbjuder vi stödgrupper för dig som är drabbad. Du kan ringa och prata med våra stödpersoner eller komma till oss på något av våra öppna hus. Vi har även manliga stödpersoner. 
19. Vilka kompletterande behandlingar rekommenderas?

Som patientorganisation vill vi tydligt understryka att vi rekommenderar inga speciella behandlingar över huvud taget. Vi anser också att man aldrig bör avstå från skolmedicinska behandlingar. Om du vill komplettera med något ytterligare bör detta alltid stämmas av med din behandlande läkare. Läs mer under Kompletterande behandlingar.

 20. Vad händer om jag får ett återfall i bröstcancer?

Det finns två olika typer av återfall efter bröstcancer: 

Lokala återfall som är återfall i armhålan eller i det opererade bröstet. Prognosen är oftast fortsatt god för den här typen av återfall och de  flesta blir friska.

Fjärrmetastaser som är återfall i andra organ, t.ex. skelett, lever, lunga, hjärna. Här är sjukdomen inte längre botbar men tack vare den onkologiska forskningen kan man idag leva länge även med spridd bröstcancer. 

Mer information om återfall finns här och här

BCF Amazona erbjuder också en mängd aktiviteter för kvinnor som lever med fjärrmetastaser. Se vidare vårt program för kommande termin här.

 Källa: BCF Amazona

 

 

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-09-22