Frågor som föreningen driver

 • Bättre information till patienter från vården
 • TIDIG UPPTÄCKT RÄDDAR LIV! 
 • Täta bröst – viktig riskfaktor
 • Alltid utredning och uppföljning på bröstmottagning
 • Mammografi oavsett ålder
 • Uppföljning ska göras upp i samråd med patienten – individuell uppföljning behövs
 • Lättonkologklinik för uppföljning och biverkningar
 • Utökat psykosocialt stöd för patient och anhöriga
 • Alla patienter ska erbjudas rehabilitering
 • Alla patienter ska informeras om BCF Amazona
 • Stort behov av utökad onkologläkartid, inte minst på grund av längre överlevnad vid återfall
 • Utökade resurser speciellt inriktade på onkologin
 • Läkarkontinuitet viktig i hela vårdkedjan – men speciellt viktig inom onkologi
 • Kontaktsjuksköterskan ska följa patienten genom hela vårdkedjan
 • Kvalitetsregister för spridd bröstcancer
 • Fortsatt spjutspetsforskning inom bröstcancer hos Karolinska
 • En samlad onkologklinik i Stockholm

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02