Vad vill vi påverka

Amazonas krav på förbättringsområden inom bröstcancervården i Stockholms län

De krav som vi driver gentemot sjukvården är indelade  i 8 olika kategorier. Indelningen är gjord enligt följande:

Dessa krav uppdateras löpande och vi lägger till ändringsönskemål som vi kommer från våra medlemmar och från patientråd på samtliga bröstcentra.

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-27