Vad är bröstcancerföreningen Amazona

Det finns bröstcancerföreningar i varje län. Vår förening – BCF Amazona i Stockholms län bildades 1978. Medlemstalet ökar och vi är ca 2.000 medlemmar i Stockholm. Vi är en ideell, opolitisk och icke religiöst bunden förening som arbetar som ett komplement till sjukvården. Vi ger inte medicinska råd.

BCF Amazona är främst till för att stödja dig som är drabbad och din familj genom personliga kontakter, gruppsammankomster, temamöten m.m. Läs mer under rubriken ”Detta erbjuder vi dig”.

Vi arbetar aktivt med att driva frågor för att förbättra mammografi, behandlingar, vård och rehabilitering för bröstcancerpatienter. Vi gör det genom att påverka politiker och samarbeta med sjukvården. Dessutom medverkar vi vid utbildning av sjukvårdspersonal och personalträffar på sjukhusen. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi stödjer bröstcancerforskning genom aktiv medverkan i Rosabandet-kampanjen till förmån för Bröstcancerfonden.

Vår verksamhet stöds genom medlemsavgifter, årliga bidrag av Stockholms läns landsting, gåvor samt bidrag från olika fonder.

Därför heter vi Amazona. Amazonliljan är en tålig växt som kan lämnas utan vatten långa tider. Då vissnar den, men kommer igen när man åter börjar vattna. Denna vackra, livskraftiga blomma tycker vi är värdig namngivare till vår förening och tidning!

En annan inspiration till vårt namn är Amazonerna. Ett starkt och stridbart folk av idel kvinnor i den grekiska mytologin. Kvinnorna var så motiverade att vinna över sin fiende att de lät avlägsna sitt ena bröst för att kunna skjuta pilbåge bättre.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02