Vad är bröstcancer?

Dina bröst består till största delen av fett- och bindväv. Bröstet innehåller 15-20 bröstkörtlar som består av små lober där mjölken produceras. Varje körtel har en mjölkgång som leder mjölken till bröstvårtan och vårtgården. Bröstcancer kan uppstå både i mjölkgångarna och i bröstkörtlarnas små lober. Om bröstcancern inte upptäcks i tid kan den orsaka nya tumörer – sk. dottersvulster eller metastaser – som kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod- och lymfkärl.

Cancer – okontrollerad tillväxt av celler. Celltillväxten i kroppen kontrolleras mycket noggrant och nyckeln till regleringen finns i cellernas arvsmassa, DNA. När nya celler bildas utan att följa det vanliga mönstret blir tillväxten okontrollerad och en tumör bildas. Samtidigt trängs normala celler undan.

Förstadium till cancer (in situ) kan oftast botas. Det finns ett förstadium till bröstcancer som på fackspråk kallas ”cancer in situ” eller på svenska: cancer på platsen. Vid denna typ av cancer saknar tumörcellerna förmåga att växa in i omgivande vävnad och kan alltså heller inte ge upphov till metastaser. Om sjukdomen behandlas i detta tidiga stadium blir man så gott som alltid botad.

Invasiv bröstcancer. Även vid invasiv bröstcancer blir de flesta friska. När cancercellerna växt in i närliggande vävnad kallas den invasiv cancer. Om cancercellerna växer in i blod- eller lymfkärl är det risk att cancern sprider sig till närliggande lymfkörtlar eller andra ställen i kroppen. Lymfkärlen löper som ett nätverk i kroppen, parallellt med blodkärlen. I lymfkärlen samlas den blodvätska, lymfa, som pressats ut från de allra minsta blodkärlen. Vätskan förs vidare till lymfkörtlarna för att sedan tömmas tillbaka till blodet.

Lokala återfall. Ibland kommer bröstcancern tillbaka antingen i det opererade bröstet eller i armhålans lymfkörtlar. Detta kallas för lokala återfall och sjukdomen är fortfarande botbar.

Spridd eller metastaserad bröstcancer. Om dottersvulster eller metastaser sprids via kärlsystemet uppstår en allvarligare form av cancer, spridd cancer, som kan uppstå i bl.a. lever, skelett, lunga eller hjärna. Om sjukdomen har spritt sig vidare till något av dessa organ är bröstcancern inte längre botbar. Men tack vare den onkologiska forskningen kan man idag leva länge även med spridd bröstcancer. I BCF Amazona har vi några kvinnor som levt 20-25 år med skelettmetastaser efter bröstcancer. Nya mediciner kommer hela tiden och överlevnaden för den här patientgruppen ökar hela tiden. Forskning på den här patientgruppen är extra viktig för att förbättra överlevnaden i bröstcancer.

Källa: cancer.nu , 1177.se och BCF Amazona

 

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02