Vaccin covid-19 – Rekommendation till cancerpatienter

Karolinska Universitetssjukhus Tema Cancer har tagit fram rekommendationer för cancerpatienter. Du hittar svar på många frågor bl.a om du ska vaccinera dig eller om det finns risker med vaccinationer:

 

Vaccin C19 - info cancerpat