Utvärdering av informationen på nätet

Allt finns på internet! Men vi får inte glömma att vara källkritiska när vi läser dokument, studier och råd på olika sidor.

Få lite tips på hur du kan utvärdera informationen här.  OBS! Artikeln är på engelska.

office-620823_1280 (2)