Fatigue efter cancer

Fatigue efter bröstcancerFoto Aina

Kuratorn Aina Johnsson har för några år sedan i sin doktorsavhandling undersökt hur vägen tillbaka till arbetet efter bröstcancer påverkas av en rad faktorer och vad som kan orsaka problem vid återgången i arbete. Exempel på tillstånd som kan försvåra är ångest och depressionstillstånd, kognitiv dysfunktion, trötthet (fatigue) armproblem och smärtor.

2018-10-09 Foto Monika König 2Monika König har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat som psykiater inom onkologin där hon har träffat många patienter som under och efter cancerbehandling utvecklat psykiatriska symtom. För närvarande är Monika verksam vid PBM Sweden AB där hon arbetar med multimodal rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom. Monika ser många likheter mellan utmattningssyndrom och cancerrelaterad fatigue.

Föreläsningen kommer också att handla om vilken hjälp som finns att få om man får problem. Det kommer även att finnas utrymme för frågor.

Tid 9 april kl. 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Kansliet, Frejgatan 56
Föreläsare Aina Johnsson, kurator, Karolinska Institutet

Monika König, specialistläkare i psykiatri och onkologi, PBM Sweden AB.

Max antal 25 personer
Anmälan

Välkomna!

Denna sida uppdaterades senast: 2024-01-02