Från labbet till apoteket

Cancer utvecklas i en stegvis process där celler som är bäst anpassade selekteras och utvecklas vidare mot alltmer maligna varianter. Denna process drivs av slumpmässiga mutationer i DNA som påverkar gener som styr celltillväxt och cellöverlevnad.
Två typer av gener är viktiga vid utveckling av cancer: onkgener och tumörsuppressorgener. Onkgener kan stimulera utveckling av cancer om de aktiveras på felaktigt sätt. Tumörsuppressorgener förhindrar normalt utveckling av cancer men kan inaktiveras av mutationer vilket kan leda till cancer. Nya målinriktade läkemedel som kan blockera specifika onkproteiner, t.ex. BCR-ABL i kronisk myeloisk leukemi och EGFR i lungcancer, används redan  på kliniken. Forskning pågår också för att skapa nya läkemedel som kan återställa aktiviteten hos muterade och inaktiva tumörsuppressorproteiner som p53.

Tid Onsdag 15 mars 2023, kl 18.00 – 20.00
Plats    BCF Amazona, Digital möte Zoom
Föreläsare Klas Wiman, MD, PHD Professor, KI
Anmälan

VARMT VÄLKOMMEN!

Denna sida uppdaterades senast: 2022-12-28