Temakväll – Vad säger jag till barnen?

barnen
Många barn och ungdomar i Sverige har en förälder som drabbats av cancer.

Sjukdomen kan vända upp och ned på hela tillvaron för dessa barn. Det är inte alltid självklart hur man kan hjälpa dem på bästa sätt.

Vad behöver du för hjälp och stöd? Det barnet för höra och vara med om ska vara på barnets egen nivå.

Välkommen!
Tid  tisdag 22 okober, kl 18.00 -20.00
Anmälan  
Föreläsare Ylva Novak, leg. psykoterapeut, verksamhetschef psykologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

Denna sida uppdaterades senast: 2019-10-18