Komplementära behandlingsinsatser

2018-11-28 Foto 2 Ursula Flatters, Fotograf Erik OlssonNär man får en cancerdiagnos känner man omedelbart att livet står på spel. Det följer långa månader med intensiva behandlingar där kroppen och livet förändras. Behandlingen sker efter givna behandlingsprogram. Efteråt finns mycket att bearbeta för att kunna känna sig hel och leva ett bra liv.

När det är dags för rehabiliteringen är det viktigt att individen står i centrum och att den bygger på en dialog med patienten för att motsvara verkliga behov hos individen.

Jag vill huvudsakligen tala om erfarenheter av vilka behov som ofta framkommer: kroppen som kanske känns främmande samt behov av symptomlindring, själsliga, där stora förluster behöver bearbetas och existentiella, där omvärderingar sker och behöver få plats i livet.

Komplementära behandlingsinsatser kan omfatta naturliga läkemedel, omvårdnad, fysikaliska terapier, samtal och kreativa aktiviteter. De kan bli aktuella i alla stadier av cancersjukdomen. Med bakgrund i min erfarenhet som läkare på Vidarkliniken kommer jag att berätta om olika behandlingsmöjligheter och även en del forskningsstudier kring komplementära metoder.

Tid Onsdag 6 mars 2019 kl 18.00-20.00
Plats    BCF Amazona, Frejgatan 56
Ledare Ursula Flatters, Spec.läkare allmänmedicin, utbildningschef Vidar Rehab
Max antal

25 personer

Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-28