Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 14 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 9 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Till styrelsen är också vår kanslist adjungerad. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med landsting, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2016-2017 av följande personer:

Befattning   Namn 
Ordförande Maria Wiklund-Karlsson     
Ord  led vice ordf Izabela Grape
Ord led kassör Birgitta Nordling
Ord led Birgitta Engström
Ord led Carin Tegefeldt 
Ord led Eva Adler
Ord led Elisabet Schesny
Suppleant Anna Bergman
Suppleant Eva Andersson Hedén
Suppleant Gabriella Hedberg
Suppleant Ingela Wernholm
Suppleant Marie-Louise Berzén
Suppleant Marie-Louise Dolk
Suppleant Paloma Svorono
Revisor ord Eija Helenius
Revisor ord Anita Lindberg
Revisor  suppl Eila Riikonen
Adjungerade till styrelsen
Kanslist Birgitta Ekman

Denna sida uppdaterades senast: 2018-02-11