Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 13 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 6 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med landsting, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2019-2020 av följande personer:

Befattning   Namn  Period
Ordförande  Izabela Grape 2019-20
Ord  led vice ordf Eva Andersson Hedén 2018-20
Ord led kassör Marielle Lundholm 2018-20
Ord Led Anita Wanngren 2018-20
Ord led Carin Tegefeldt  2018-20
Ord led Elisabet Schesny 2018-20
Ord led Karin Killander 2019-21
Suppleant Anna Bergman 2018-20
Suppleant Britt Sandberg 2018-20
Suppleant May van Wettum Söderlund 2018-20
Suppleant Elisabeth Paulún 2019-21
 Suppleant Britt-Marie Näslund 2019-21
Suppleant Pia Jernberg 2019-21
Revisor ord Anita Lindberg 2018-20
Revisor ord Eija Helenius 2019-20
Revisor  suppl Eila Riikonen 2019-20
Adjungerade till styrelsen
Kanslist Birgitta Ekman
Kansliassistent Judy Hermansson

 

Denna sida uppdaterades senast: 2019-04-12