Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 13 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 5 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med landsting, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2019-2020 av följande personer:

Befattning   Namn  Period
Ordförande  Izabela Grape 2020-21
Ord  led vice ordf Eva Andersson Hedén 2019-21
Ord led kassör Marielle Lundholm 2020-22
Ord Led Anita Wanngren 2020-22
Ord led Carin Tegefeldt  2020-22
Ord led Britt Sandberg 2020-22
Ord led Karin Killander 2019-21
Suppleant Christina Mablin 2020-22
Suppleant Lena Rolandsson Magnusson 2020-22
Suppleant Elisabeth Paulún 2019-21
 Suppleant Britt-Marie Näslund 2019-21
Suppleant Janet Berlin 2020-22
Revisor ord Anita Lindberg 2020-22
Revisor ord Eija Helenius 2020-22
Revisor  suppl Katrin Löndahl 2020-21
Valberedning Eva Källmark 2020 -21
Valberedning Gunilla Östman 2020 -21
Valbereding Anna Bronner 2020 -21

 

Denna sida uppdaterades senast: 2021-01-13