Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 13 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 6 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med Regionen, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2023-2024 av följande personer:

Befattning   Namn  Period
Ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren 2023-24
Vice ordf. Britt Sandberg 2022-24
Ord led Anita Wanngren 2022-24
Ord led Ann-Charlotte Ågren 2023-24
Ord led, Cecilia Ljungvall 2023-25
Ord led Karin Killander 2023-25
Ord led Karolina Öström 2023-25
Suppleant Annika Edqvist 2022-24
 Suppleant Britt-Marie Näsberg 2023-25
Suppleant Helena Medin 2023-25
Suppleant Maria Anckers 2022-24
Suppleant Marlene Börde 2023-24
Revisor ord Annelie Eck Arvstrand 2023-25
Revisor ord Biljana Axelsson 2023-25
Revisor  suppl Katrin Löndahl 2023-24
Valberedning Anna Bronner 2023-24
Valberedning Sussie Åkerström 2023-24
Valberedning Tarja Rosengren 2023-24

 

Denna sida uppdaterades senast: 2023-06-19