Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 13 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 6 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med Regionen, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2024-2025 av följande personer:

Befattning   Namn  Period
Ordförande Britt Sandberg 2024-26
Ord led Anita Wanngren 2022-24
Ord led Anna-Lena Edwinson 2024-26
Ord led Karin Killander 2023-25
Ord led Karolina Öström 2023-25
Ord led Marlene Börde 2024-26
Ord led Mona Ekesryd
2024 -26
Suppleant Ann-Charlotte Ågren 2023-25
 Suppleant Britt-Marie Näsberg 2023-25
Suppleant Helena Medin 2023-25
Suppleant Marie-Louise Pallin Dolk 2022-24
Suppleant Janet Hedendahl Carlsson 2024-26
Suppleant Sussie Åkerström 2024-26
   
Revisor ord Annelie Eck Arvstrand 2023-25
Revisor ord Biljana Axelsson 2023-25
Revisor  suppl Katrin Löndahl 2024-25
Valberedning Anna Bronner 2024-25
Valberedning Bigitta Särnmo 2024-25
Valberedning Tarja Rosengren 2024-25

 

Denna sida uppdaterades senast: 2024-03-25