Styrelsen i bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Amazona leds av en styrelse på 12 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 5 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget.

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med Regionen, politiker och sjukvård.

Vår styrelse består 2022-2023 av följande personer:

Befattning   Namn  Period
Ordförande AnnCharlotte Frank Lindgren 2022-23
Ord Led Vice ordf Ann-Charlotte Ågren 2022-23
Ord led Marie Louise Pallin Dolk 2022-24
Ord Led Anita Wanngren 2022-24
Ord led Carin Tegefeldt  2022-23
Ord led Britt Sandberg 2022-24
Ord led Karin Killander 2021-23
Suppleant Maria Anckers 2022-24
Suppleant Lena Rolandsson Magnusson 2022-24
Suppleant Elisabeth Paulún 2021-23
 Suppleant Britt-Marie Näsberg 2021-23
Suppleant Annika Edqvist 2022-24
Revisor ord Annelie Eck Arvstrand 2021-23
Revisor ord Biljana Axelsson 2021-23
Revisor  suppl Katrin Löndahl 2022-23
Valberedning Eva Källmark 2021 -22
Valberedning Gunilla Östman 2021 -22
Valberedning Anna Bronner 2021 -22

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-03-24