Stödverksamhet

Någon att prata med…
Någon som förstår…

Du som har drabbats av bröstcancer har säkert många funderingar. Oavsett hur du har reagerat på beskedet eller hur prognosen ser ut ska du inte tveka att ta kontakt med våra stödpersoner, delta i en samtalsgrupp eller i någon av våra övriga aktiviteter. Vi kan stötta dig i hur du kan hantera din situation och hur du kan agera i dialogen med sjukvården.

Att dela sina upplevelser med andra kan vara en hjälp att förstå sin egen situation. Det kan kännas bra att tala med någon som haft sjukdomen. Vår förenings kvinnliga stödpersoner har egna erfarenheter av sjukdomen medan de manliga har sina erfarenheter av sjukdomen genom att vara nära anhöriga till bröstcancerbehandlade kvinnor.

Du som är drabbad, eller du som är närstående, kan alltid få ett enskilt privat samtal med en stödperson. Ni kan antingen tala i telefon eller träffas. Du behöver inte vara medlem för att samtala. Ring eller maila kansliet så förmedlar vi kontakten.

Alla stödpersoner har genomgått en utbildning under professionell ledning och vidareutbildning sker kontinuerligt.

Alla stödpersoner har naturligtvis tystnadsplikt.

Välkommen till stödpersonutbildning. Är du intresserad av att en dag själv bli utbildad stödperson? Även om du inte själv har behövt hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan. Kontakta kansliet så får du veta mer.

Amazona är i behov av flera stödpersoner som vill hjälpa och stötta andra kvinnor som drabbas av bröstcancer. Speciellt väl behöver vi dig som är under 45 år eftersom vår verksamhet för yngre kvinnor ökar.

Ungefär vartannat år genomför vi en stödpersonutbildning i Amazonas regi.

För att utbildas till stödperson hos oss krävs det att du ska vara i god psykisk balans samt att det ska ha gått minst två år sedan du själv var sjuk i bröstcancer. Vi ser gärna att du även har gått i samtalsgrupp hos oss.

Du som vill veta mer eller är intresserad av att delta anmäler ditt intresse till Birgitta på kansliet. Kursen sker i BCF Amazonas lokaler på Frejgatan och är alltid förlagd till helgdagar.

Introduktionskurs: 4 kursdagar. Vidareutbildning sker kontinuerligt.

Mer info: Mer information om innehållet i stödpersonutbildningen får du genom att klicka här. Mer information om ”Någon att prata med” får du här.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2021-02-09