Stöd till anhöriga

Du som anhörig eller vän till en cancerdrabbad behöver också någon som du kan vända dig till med dina känslor och tankar. Oftast kan inte den cancerdrabbade vara detta stöd utan du får söka dig till någon annan som orkar lyssna och stötta.

Manliga stödpersoner. När en vän eller familjemedlem får bröstcancer får man själv också många funderingar och det är vanligt att det kan kännas svårt att veta hur man ska förhålla sig till både sig själv och den som är sjuk. Tveka inte att ta kontakt med våra stödpersoner. Genom att dela med dig kan det bli lättare att förstå din egen situation och du kan få mycket stöd och råd hur du kan agera i dialogen med din vän, eller anhörig, som är drabbad och eventuellt hur du ska förhålla dig till barn.

Våra manliga stödpersoner har sina erfarenheter av sjukdomen genom att vara nära anhöriga till bröstcancerbehandlade kvinnor. De har gått igenom vår utbildning och har naturligtvis tystnadsplikt. Ta kontakt med kansliet så förmedlar vi kontakten eller gå in på Bröstcancerförbundet

Läs även mer under rubriken Är du anhörig?

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona och Bröstcancerförbundet närståendestöd.

Denna sida uppdaterades senast: 2023-01-02