Stockholms läns landsting (SLL)

Vill du få mer information om sjukvården i Stockholms läns landsting kan du klicka här

Under Landstingsstyrelsen finns det ett Hälso- och sjukvårdsutskott som handhar det mesta som handlar om sjukvård inom SLL. Därunder finns det sjukvårdsberedningar och medicinska programberedningar.

Vi har även regelbundna kontakter med Patientnämnden och Beställarkontor Vård i ärenden som handlar om bröstcancer. För ytterligare information se landstingets hemsida.

Denna sida uppdaterades senast: 2016-12-26