För dig med spridd bröstcancer

Du har möjlighet att delta i flera aktiviteter som är avsedda speciellt för dig med spridd bröstcancer.

Bl.a. erbjuder vi en öppen samtalsgrupp, temaeftermiddagar på Rosendal och Matinspiration.

Våren 2019 erbjuder vi en egen LEVA-vecka på Masesgården för Amazonas medlemmar med spridd bröstcancer.

Vår målsättning är att vi ska kunna fortsätta erbjuda dessa veckor även om det inte kan göras inom ramen för BCF Amazonas vanliga budget.

Våra aktiviteter genomförs med ekonomiskt stöd frånmebo_cmyk

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

 

Denna sida uppdaterades senast: 2018-12-31