Socialt stöd är viktigt

dreamstime_l_77349324Amazona

dreamstime_l_77349324Amazona

Du är inte ensam

När man får en bröstcancerdiagnos är det inte ovanligt att man kan känna sig orolig, rädd och utsatt. Amazona har som målsättning att ingen som har drabbats av bröstcancer ska behöva känna sig ensam. Genom våra olika aktiviteter erbjuds du möjlighet till personliga möten med medsystrar och/eller våra stödpersoner som alltid finns till hands under föreläsningar, temakvällar, öppna hus och vid flera kurser. Många av våra deltagare har knutit nya vänskapsband i samband med våra aktiviteter. Det finns forskning som visar att det sociala stödet är viktigt när man har drabbats av bröstcancer. Som patientförening är det därför en självklar och högt prioriterad uppgift för Amazona att erbjuda många tillfällen till personliga möten mellan bröstcancerbehandlade kvinnor. Mellan kl 10-14 vardagar finns det också tillfälle att besöka eller ringa Amazonas kansli. Tveka inte att ta kontakt med oss eller att anmäla dig till våra aktiviteter.

Vill du läsa mer om ny forskning om socialt stöd och dess betydelse för bröstcancer kan du läsa mer här.