Skelettbiverkningar

En utbildningsmodul som handlar om ditt skelett och behandlingarnas effekter på skelettet. Programmet har tagits fram för att garantera att cancerpatienter får bästa möjliga omhändertagande och ett fullvärdigt liv med en god benhälsa.

Du startar utbildningsmodulen genom att klicka här.

I samarbete med Amgen AB

Denna sida uppdaterades senast: 2016-12-23