Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor i samband med bröstcancer

Kristina Alexanderson är professor i socialförsäkring vid Avdelningen för försäkringsmedicin på Karolinska Institutet. Sedan drygt 30 år har Kristina framför allt bedrivit tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av sjukfrånvaro inom temat ”Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor”.

Kristinas forskning berör oss bröstcancerdrabbade i högsta grad. Vi vet att våra upplevelser av situationen efter diagnos och behandling varierar mycket. Långt ifrån alla tycker sig ha fått det stöd som behövts för att kunna återgå till sitt arbete efter sjukskrivningsperioden. Kristina Alexanderson bild

Under kvällen kommer Kristina bland annat att berätta om sin forskning om konsekvenser av att vara sjukskriven, om faktorer som hindrar respektive främjar återgång till arbete och om professionellas sjukskrivningspraxis. Det kommer också att finnas tid för frågor och samtal.

Tid  Onsdag 21 september 2022, kl.18.00 – 20.00
Plats  BCF Amazona, Digital möte Zoom
Ledare  Kristina Axelson, Professor, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
Anmälan  

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-07-07