Sjöbergpriset 2019

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade igår att tilldela de två amerikanska cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker 2019 års Sjöbergpris på en miljon US dollar.

Dennis Slamon och Brian Druker är två kliniska cancerforskare vars arbete har revolutionerat behandlingen av patienter med Bröstcancer respektive kronisk myeloisk leukemi.

Av de kvinnor som får bröstcancer har ungefär 15 procent den aggressiva HER2-positiva formen med hög risk för återfall. HER2-genen styr uppbyggnaden av ett protein som i alltför stora mängder leder till att cellen delar sig okontrollerat.

Dennis Slamon upptäckte att det var möjligt att använda en antikropp, trastuzumab, som fäste på proteinet. På så sätt blockeras den okontrolllerade celldelningen och spridningen av cancern kan stoppas, speciellt om behandlingen kombineras med cytostatika.

I detta YouTube klipp förklaras lite mer ingående om forskningen och Vetenskapsakademien har intervjuat bl.a Professor Jonas Berg vid Karolinska Institutet samt patient Maria Steen.