Samverkansuppdrag inom bröstcancervården

BCF Amazona har följande samverkansuppdrag som berör bröstcancervården:

 • Vårdprogramgrupp bröstcancer – två representanter
 • Styrgrupp Karolinskas bröstcenter
 • Patientråd St Görans bröstcenter – två representanter
 • Patientråd SÖS – två representanter
 • Olika projekt inom bröstcancervården, t.ex. värdebaserad vård
 • Ärftlig cancer styrgrupp och arbetsgrupper Karolinska – en representant
 • Karolinska Institutet – forskningsprojekt inom bröstcancer
 • Egna forskningsprojekt
 • Övriga forskningsprojekt inom bröstcancer – två representanter
 • Försäkringskassan
 • RCC patient- och anhörigråd – två representanter
 • HSO – en representant
 • Färdtjänst – en representant
 • Rehabilitering – en representant
 • Upphandling proteser – en representant
 • Upphandling peruker – en representant
 • Intern samverkansgrupp
 • Processarbete bröstcancer – två representanter
 • Patientorganisationer inom cancer
 • Utbildningsinsatser vårdproffesion
 • Utbildningsinsatser övrigt
 • Medlemssökning för att hjälpa media hitta lämpliga personer till olika artiklar som handlar om bröstcancervård.
 • Debattartiklar kring hur bröstcancervården fungerar i Stockholm
 • Interna utbildningsinsatser för vår egen samverkansgrupp

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02