Samverkansuppdrag inom bröstcancervården

BCF Amazona har följande samverkansuppdrag inom bröstcancervården:

 • Vårdprogramgrupp bröstcancer – två representanter
 • Patientråd Karolinskas bröstcenter – fyra representanter samt ordförande för patientrådet
 • Sex olika arbetsgrupper inom Karolinska – två representanter per arbetsgrupp
 • Styrgrupp Karolinskas bröstcenter
 • Patientråd St Görans bröstcenter – två representanter
 • Patientråd SÖS – två representanter
 • Olika projekt inom bröstcancervården, t.ex. värdebaserad vård – tre representanter
 • Karolinska Institutet – forskningsprojekt inom bröstcancer – tre representanter
 • Egna forskningsprojekt – två representanter
 • Övriga forskningsprojekt – två representanter
 • Försäkringskassan – två representanter
 • RCC patient- och anhörigråd – två representanter
 • HSO – en representant
 • Färdtjänst – två representanter
 • Rehabilitering – två representanter
 • Upphandling proteser – två representanter
 • Upphandling peruker – två representanter
 • Intern samverkansgrupp – 12 personer
 • Processarbete bröstcancer – 3 representanter
 • Patientorganisationer inom cancer – 2 representanter
 • Utbildningsinsatser AT/ST-läkare – 2 personer
 • Utbildningsinsatser sjuksköterskor – 3 personer
 • Utbildningsinsatser övrigt – 3 personer
 • Medlemssökning för att hjälpa media hitta lämpliga personer till olika artiklar som handlar om bröstcancervård.
 • Debattartiklar kring hur bröstcancervården fungerar i Stockholm
 • Interna utbildningsinsatser för vår egen samverkansgrupp

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02