Mötesplats för spridd bröstcancer

Mötesplats för Metastaserad Bröstcancer

När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked.

De medicinska behandlingarna är under kontroll, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats. Kan jag lita på livet igen, jag som inte vet hur framtiden ser ut? Det är nu du behöver få möta andra som delar dina erfarenheter.

BCF Amazona har under många, många år skapat aktiviteter och mötesplatser för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Vi har också, under många år, haft två samtalsgrupper pågående för kvinnor som lever med spridd b.

Fr o m hösten 2019 kommer vi att ändra samtalsgrupperna till att fungera mer som ”mötesplats” för personer med spridd bröstcancer.

I vår mötesplats   kan du, tillsammans med andra kvinnor, känna igen dig, hitta nya strategier, inspireras och hitta en gemenskap trots din sjukdomsbild.

Du anmäler dig till kansliet och får ett stämpelkort som gäller för sex tillfällen. Om du inte kommer alla tillfällen under hösten så gäller det tillfällen även under våren. När du har varit på sex träffar köper du ett nytt kort.

BCF Amazona bjuder på the/kaffe och smörgås.

Carolina Welin har sin utgångspunkt i det existentiella temat och hon är också samtalsledare för den här gruppen. BCF Amazona kommer att stödja gruppen med SP när Carolina inte närvarar vid möten.

 Onsdagar kl. 14.00 – 16.00
Startdatum Onsdag 28 augusti och följande datum
Onsdag 18 sep, 2 okt, 23 okt, 13 nov, 11 dec
 Plats  BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm
 Anmälan LEVA1  
 Torsdagar kl. 14.00 – 16.00
Startdatum Torsdag 29 augusti och följande datum
Torsdag 19 sep, 3 okt, 24 okt, 14 nov, 12 dec
Plats BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm
Anmälan LEVA 2
Pris  850:-  för sex tillfällen. Inkluderar kaffe/te och smörgås.  (För ej medlemmar är priset 1 225:-)
Samtalsledare  Carolina Welin, Dipl psykosyntesterapeut MOW hälsaMobil 070-651 10 90, och StödPerson


Anmälan
  i första hand via anmälningsknappen ovan eller info@amazona.se

Välkommen!

Denna sida uppdaterades senast: 2019-08-26