Rosa Oktober 2019

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi hörs desto mer kan vi göra!

Arbetet pågår i kulisserna och vi börjar förberedda oss för oktober. Anmäl dig gärna om du vill vara med och representera Amazona.

Mer information hittar du här:

button-2076_1280