Rekrytering till Klinisk undersökning

Får du behandling med aromatashämmare?

Har du problem med vaginal torrhet och/eller smärta vid samlag?

Vill du vara med i en forskningsstudie?

En klinisk undersökning har påbörjats vars syfte är att undersöka om en ny medicinsk produkt är effektiv vid behandling av torra och sköra slemhinnor i vagina hos kvinnor som får behandling med aromatashämmare.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Alla besök liksom studieprodukten är gratis. Produkten som används i studien är CE-märkt och godkänd.

Du som söks till studien:

  • Är kvinna över 18 år.
  • Har diagnostiserats med cancer och har pågående behandling med aromatashämmare.
  • Upplever vaginal torrhet, smärta, sveda, klåda och/eller smärta vid samlag.
  • För övrigt är väsentligt frisk.

Kontaktuppgifter till ansvarig forskningssköterska:

Maria Fursäter

telefon: 08-58587518

e-post: kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se

Ansvarig läkare: Aino Fianu Jonasson    Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Läs mer om den kliniska undersökningen

Det är vanligt att kvinnor med cancer får behandling med aromatashämmare och i samband med detta drabbas av vaginal atrofi. Detta medför att slemhinnorna i vagina förtunnas och blir mindre elastiska och kvinnan upplever vaginal torrhet, sveda, klåda, ömhet och/eller smärta vid samlag.

De flesta upplever att vaginal atrofi har en negativ inverkan på livskvalitén. Sexlusten kan reduceras på grund av smärta vid samlag, vilket naturligtvis påverkar samlivet. Man kan även känna smärta när man kissar och känna obehag vid fysisk aktivitet som t ex vid cykling.

Den medicintekniska produkten som ska studeras i denna kliniska undersökning heter VagiVital® och är ett hormonfritt gel. Gelen avger vatten till vaginalslemhinnan över tid, smörjer lokalt och sänker pH. VagiVital® är en CE-märkt produkt som tidigare har genomgått kliniska studier.

Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna i studien får gå på tre läkarbesök. Dessutom följs deltagarna upp via telefonsamtal två veckor efter avslutad behandling. Deltagarna har också möjlighet att själva ta kontakt med ansvarig studiepersonal under studien.

Alla besök liksom studieprodukten är gratis.

Den kliniska undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Ring eller maila dina kontaktuppgifter till: kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se; så återkommer ansvarig forskningssköterska till dig så snart som möjligt.