Rehabilitering

Rehabilitering vid bröstcancer

Det tar mycket energi att få ett cancerbesked, att ta ställning till all information och att gå igenom en cancerbehandling. När väl behandlingen är över kan du behöva ha tid för dig själv. Hitintills har du varit stark för att gå igenom allt. Därefter inträder ofta en kvardröjande trötthet och koncentrationssvårigheter.

Är allt som vanligt nu? Samtidigt börjar din närmaste omgivning ofta förvänta sig att allt ska vara som vanligt. Många har ett stort behov av att läsa och förstå så mycket som möjligt om sjukdomen och prata med vänner. I detta läge är det ofta så att omgivningen inte har förmåga att lyssna tillräckligt och dessutom kommer anhörigas reaktion ofta just när den värsta anspänningen är över.

Vi rekommenderar alla att söka upp någon typ av rehabilitering! För att komma i balans är det viktigt att acceptera sin situation och att få hjälp med att komma tillbaka till det ”vanliga” livet alternativt finna en ”nyorientering”. I princip alla som varit på ett rehabcenter är så glada att de gjort det. De menar att de fått hjälp att lägga sjukdomen bakom sig och se framåt med glädje och tillförsikt.

Lymfödem. Om du har problem med lymfödem anser vi att du som minimum behöver 2 veckors intensivbehandling. Denna behandling ges t.ex. på Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg i Falköping. Fördelen med Mösseberg är att du där blir inneliggande patient och har därigenom kanske bättre möjlighet att tillgodogöra dig behandlingen.  Även Mälargården  har lymfödemrehabilitering. Det krävs remiss från din läkare för att du ska ha möjlighet att få lymfödemrehabilitering.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2023-06-26