REBECCA-studie 2024

Information om REBECCA genomförbarhets- och livskvalitetsstudie

Under 2024 genomför BCF Amazona tillsammans med Karolinska Institutet en studie inom Projekt REBECCA för att utvärdera genomförbarheten för REBECCA-systemet samt potentiella förbättringar i livskvalitet hos studiedeltagarna efter en periods användning.

Klicka här för att läsa den fullständiga studieinformationen.

Nu är vårens deltagargrupp igång med datainsamlingen och vi tackar för alla trevliga introduktionsmöten under april!

Vi kommer även att starta upp en ny deltagargrupp efter sommaren, preliminärt kring månadsskiftet augusti/september. Har du inte redan anmält intresse för att delta i höst är du välkommen att höra av dig (se kontaktuppgifter nedan).

 

FRÅGOR & SVAR om studien

”Varför kan jag inte ha Garmin Connect-appen installerad på min telefon när jag ska delta i studien?”

Det har visat sig i andra studier inom projekt REBECCA att Garmin Connect-appen stör REBECCA-systemets datainsamling då den tar över klockans data.

”Måste jag vara bosatt i Stockholm för att delta i studien?”

För att delta i studien behöver du kunna närvara fysiskt på BCF Amazonas kansli vid åtminstone introduktionsmötet och avslutningsmötet, då de planerade aktiviteterna vid dessa tillfällen inte kan utföras på distans. Rådgivningssamtalet i halvtid kan däremot genomföras via telefon- eller videosamtal. Projektet kan ersätta dig för resor med kollektivtrafiken i Stockholms län.

 

Kontaktuppgifter till BCF Amazonas projektledare för Projekt REBECCA

Linda Engström

E-post: linda.engstrom@amazona.se

Tel: 072 – 029 30 49

Denna sida uppdaterades senast: 2024-04-22