Projekt REBECCA

REBECCA logo-RGB

Bröstcancerföreningen Amazona är en av 12 deltagare i EU- projektet REBECCA

REBECCA är ett EU-finansierat projekt där ett av målen är att förbättra efterbehandlingen för alla bröstcancerpatienter till det bättre. 

Ordet REBECCA står för ”REsearch on BrEast Cancer induced chronic conditions supported by Causal Analysis of multi-source data” och är ett projekt som är finansierat av ett forsknings- och innovationsprogram inom EU som heter ”Horizon 2020”.

Projektet har som mål att nyttja potentialen hos det som kallas för Real World Data (*RWD). På så sätt kan projektet bidra till att stötta den nuvarande kliniska forskningen som görs inom området samt förbättra dagens arbetsprocesser i vården till det bättre för alla oss bröstcancerdrabbade. 

Projekt REBECCA kombinerar den traditionella datainsamlingen som redan idag sker löpande inom vården, tillsammans med livstilsinformation som kan inhämtas med hjälp av bland annat olika former av sensor- och loggdata. 

Genom att kombinera olika sorters datainsamling kan forskarna på ett mer övergripande sätt få en bättre insikt i hur vi som patientgrupp påverkas både funktionellt, emotionellt samt med avseende på livskvalitet efter avslutad bröstcancerbehandling. På så sätt möjliggörs en förbättring och utveckling av dagens kliniska bröstcancerforskning på ett innovativt sätt och skapar därmed mervärde och förbättringar för oss bröstcancerpatienter i längden.

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm är en av 12 utvalda partnerorganisationer som deltar i projektet.

Amazonas projektledare i projektet heter Linda Engström och nås på linda.engstrom@amazona.se. Kontakta Linda direkt om du som medlem undrar mer om projektet eller kanske vill delta som patient. 

Läs mera: Pressmeddelande_Rebeccaprojektet

Här finns även information om projektet på deras egen webbsida:  http://rebeccaproject.eu/ (eng)

 

Vad är Real World Data (RWD) 

*RWD är hälso- och sjukvårdsdata som innehåller information om bland annat ett läkemedels effekt och säkerhet vid användning i klinisk praxis. Det är data som används för olika typer av beslutsfattande, men som inte har samlats in genom konventionella kliniska prövningar. Källorna för datan kan vara allt från journaler, register och databaser, till patientgenererade data från t.ex. appar i mobiltelefoner och sk. ”smart watches”/aktivitetsarmband.

 

Denna sida uppdaterades senast: 2023-09-07