Rebecca

Enkäten som skickades ut via mejl från oss i Projekt REBECCA för ett tag sedan har i skrivande stund fyllts i otroliga 574 gånger! Genom detta har vi fått in väldigt mycket intressant och värdefull information.

Här nedan kan du se lite av de resultat vi fått genom enkäten.

När vi tittar på vilka åldrar vi har nått ut till med den här enkäten kan vi se att vi har fått svar från personer ur alla ålderssegment, alltså från under 30 års ålder ända upp till personer över 75 år (figur 1). Den procentuella åldersfördelningen är också liknande den åldersfördelning man ser hos personer som insjuknat i bröstcancer här i Sverige. Detta gör att vi kan konstatera att vi har lyckats nå ut till en grupp som åldersmässigt representerar svenska bröstcancerpatienter i stort.

Vidare kan vi se att mer än hälften av de som besvarade enkäten blev diagnostiserade med bröstcancer för mindre än 5 år sedan (figur 2) och 80% av de svarande har avslutat sin primära behandling.

Vid frågan om man under den senaste tiden upplevt några övriga bröstcancerrelaterade hälsoproblem kan vi se att majoriteten av de svarande upplever ett eller flera av de hälsoproblem vi listat (figur 3). Detta visar på hur vanliga dessa problem är samtidigt som det visar att många lider av fler av dessa problem samtidigt. De tre vanligaste problemen var utmattning, benhälsoproblem och Neuropati. Dessa svar lyfter fram vikten av att arbeta för att underlätta just dessa symptom/bieffekter efter bröstcancer.