RCC

Regionalt Cancercenter Stockholm Gotland

I Sverige finns sex sjukvårdsregioner. I vart och ett av detta finns ett Regionalt Cancercentrum, RCC, där Stockholm – Gotland är ett av dessa. Inom RCC-organisationen är alla frågor som rör cancer samlade och omfattar samtliga typer av cancer – således inte bara bröstcancer. De sex centra samarbetar med varandra. Syftet är att ge en likartad cancervård i hela landet. Bostadsort ska inte spela någon roll för vilken behandling man som patient erbjuds.

RCC -organisationen startade i januari 2016. RCC Stockholm- Gotland kommer under hösten 2019 att utvärdera hur organisationen fungerar och lever upp till sina ambitioner.

För Stockholms del innebar organisationen att tre bröstcentra skulle skapas, nämligen på Capio St.Göran, på Karolinska i Solna och på Södersjukhuset. Kliniken på Danderyds Sjukhus lades ner.

RCC Stockholm – Gotland har ett Patient- och närståenderåd, där samtliga cancerföreningar samt Lymfödemförbundet är representerade. BCF Amazona deltar med två representanter.

En uppgift för RCC-organisationen är att upprätta Nationella Vårdplaner. För bröstcancer finns Nationella vårdplaner för primär bröstcancer, metastaserad bröstcancer samt rehabilitering.

Denna sida uppdaterades senast: 2019-08-27