RCC

Regionalt cancercenter Stockholm Gotland

  1. Omstrukturering och nedläggning av väl fungerande bröstmottagningar långt innan nya bröstcentra fanns färdiga. Konsekvensanalyser har saknats.
  2. Utglesning av mammografiscreeningintervall för yngre kvinnor i åldersgruppen 40-50 år. Skälet var brist på radiologer eftersom många lämnade Stockholm p.g.a. den omstrukturering som gjordes.
  3. Fördelning av volymer på de olika sjukhusen i Stockholm som inte styrts av var patienterna de facto finns.
  4. Karolinska Universitetssjukhuset som står för de flesta forskningsinsatserna i Stockholm när det gäller bröstcancer har fått den minsta volymen. Detta trots att flest metastaspatienter vårdas där.
  5. Uppdelningen av onkologin på tre olika sjukhus i Stockholm som drivits av RCC. I resten av världen går man istället mot samlade s.k. Comprehensive Cancer Centers. Till ett sådant center behövs ett befolkningsunderlag på ca 2 miljoner personer. Lilla Stockholm har delat upp det på tre. Realistiska planer för hur forskning ska bedrivas saknas.
  6. Ojämlika ersättningsmodeller mellan de sjukhus som har fått avtal.
  7. Borttagande av läkarbesök för uppföljning av bröstcancerpatienter.

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-04