Rätt till Second Opinion

Bröstcancerföreningen Amazona har många gånger lyft frågan om rätt till Second Opinion.  Som patient har du rätt att få en ny medicinsk bedömning.

Mer information hittar du på Vårdguiden