Forskning och publikationer

Publikationer pga. utrymmesbrist publiceras ej i tidningen Amazonabladet. Publikationerna sparas på hemsidan i tre år så att man i efterhand kan gå tillbaka och läsa det man är intresserad av. Endast rapporter som finns lagrade på vår hemsida är sökbara.

2020

2019

2018

2017

 

 

Denna sida uppdaterades senast: 2021-01-11