Rapporter

Rapporter som av utrymmesbrist ej publicerats i tidningen Amazonabladet. Rapporterna sparas på hemsidan i tre år så att man i efterhand kan gå tillbaka och läsa det man är intresserad av. Endast rapporter som finns lagrade på vår hemsida är sökbara.

Amazonabladet Nr 2 2018  Publ
  Täta bröst Breast Cancer News 20/4-18
  Ny möjlig princip cancerterapi Onkologi i Sverige 20/4-18
  Sköldkörtelns funktion kan vara förbisedd vid bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  S vill höja åldersgräns för mammografi NWT 20/4-18
  7 av 10 hade nytta av LiPlaCis Breast Cancer News 20/4-18
  Samtal räcker ej levnadsvanor Dagens Medicin 20/4-18
  Babydoft medicin depression Forskning.se 20/4-18
  Många cancerpatienter får inte den rehabilitering de behöver SR 20/4-18
Varför återkommer bröstcancer och hur behandlas återfall Docrates 20/4-18
  Blodtest kände igen 8 cancersjukdomar Dagens Medicin 20/4-18
  Blodtest hittar cancer tidigare Sydsvenskan 20/4-18
  Effektiv hjälp mot nagelskador cytostatikaframkallade Onkologi i Sverige 20/4-18
  Kraftens hus – ett hedervärt genomförande av RCC väst Kraftens Hus 20/4-18
  Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade invigs Chalmers 20/4-18
Socialt projekt ger cancerdrabbade kraft att leva Onkologi i Sverige 20/4-18
  Ej högre dödlighet BRCA-gen  bröstcancerpatienter BBC 20/4-18
  Tre tips för en anticancerdiet Breast Cancer News 20/4-18
  Bli din egen advokat i bröstcancerresan Breast Cancer News 20/4-18
  Stora skillnader mellan länder canceröverlevnad Dagens Medicin 20/4-18
  Östrogenliknande föreningar i dieten kan påverka behandling av hormonell bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
  33 år och bröstcancer Svenska YLE 20/4-18
  MammaTyper-test kan identifiera kvinnor med låg risk för spridning av bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
Kvinnor som arbetar nattskift har högre risk för bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
  Livet efter behandlingen Cancerfonden 20/4-18
  Faktor identifierad – fördubblar risken att dö i bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  När mamma får bröstcancer – råd från en tioårig flicka Breast Cancer News 20/4-18
  Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller Onkologi i Sverige 20/4-18
  Lynparza(Olaparib) FDA-godkänt för att behandla metastaser BRCA BreastCancer.org 20/4-18
25 år och bröstcancer Netdoktor 20/4-18
  Låt oss lita mer på patienter än på vårdplaner Dagens Medicin 20/4-18
  Nya regler klagomålshantering inom vården Socialstyrelsen 20/4-18
  Utan svenska mammografin hade jag inte levt Året Runt 20/4-18
AI skickligare än stressade patologer Dagens Medicin 20/4-18
  P-piller kan öka risken för bröstcancer Dagens Medicin 20/4-18
Äggstockssuppression temporär kan skydda fertilitet under cytostatikabehandling Breastcancer.org 20/4-18
  FDA godkänner 2D mammografi PlanMed 20/4-18
  Kronisk stress kan förvärra cancer SR 20/4-18
  Akunpunktur hjälper mot ledbesvär vid AI-behandling Breastcancer.org 20/4-18
Ökad progressionsfri överlevnad IBRANCE Onkologi i Sverige 20/4-18
  DiviTum® mäter behandlingseffekt vid bröstcancer Biovica 20/4-18
  Astro Guidelines rekomenderar högre stråldoser Breast Cancer News 20/4-18
  Bra att träna under behandlingen Cancerfonden 20/4-18
Väntetider ännu omöljiga att jämföra Dagens Medicin 20/4-18
  Nytt ljus hur bröstcancer sprids Dagens Medicin 20/4-18
Bröstcancerns spridningsvägar kartlagda Onkologi i Sverige 20/4-18
  Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter SVT Nyheter 20/4-18
  Så här hittar vi botemedel mot cancer Illustrerad Vetenskap 20/4-18
  Bröstcanceröverlevnad BRCA BBC News 20/4-18
Maria vinnare i Årets Eldsjäl Onkologi i Sverige 20/4-18
  Aggressiv bröstcancer omvandlas till behandlingsbar Onkologi i Sverige 20/4-18
  Sverige faller i forskningsrankning Onkologi i Sverige 20/4-18
  Vitamin D kopplad till lägre cancerrisk SVD 20/4-18
Utökad subvention för Ibrance Onkologi i Sverige 20/4-18
  Så orsakar alkohol cancer Accentmagasin 20/4-18
Ett glas om dagen ökar risken för bröstcancer Accentmagasin 20/4-18
  CHMP rekommenderar godkännande av ny biosimilar för behandling av bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  Djurgårdens VD tillbaka efter bröstcancer Folkspel 20/4-18
Amazonabladet Nr 1 2018  Publ
  Fysisk aktivitet som en del av cancerrehabilitering Fysioterapeuterna 26/12-17
  Socker är inget gift TV4 26/12-17
  Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk BreastCancerNews 26/12-17
  Tio olika anledningar att motionera vid cancerbehandl. BreastCancerNews 26/12-17
  Oväntad stor risk för återfall i bröstcancer SR 26/12-17
  Oväntad långvarig risk för återfall i bröstcancer KI 26/12-17
  Cancer ett sår som aldrig läker Vetenskap o Hälsa 26/12-17
  Kapa cancerns förlängda arm Vetenskap o Hälsa 26/12-17
Kvinnor vill kallas till screening även efter 74 år Ystads Allehanda 26/12-17
  Bröstcancervaccin testas BreastCancerNews 26/12-17
  Alisertib lovande för trippelnegativ bröstcancer BreastCancerNews 26/12-17
  Räkna ut risken – bröstcancer SVT 26/12-17
  Gener – ökad risk bröstcancer Onkologi i Sverige 26/12-17
  Dödlighet bc minskar i USA BreastCancerNews 26/12-17
Osteoporospatienter missnöjda med bemötande SBU 26/12-17
  Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt Onkologi i Sverige 26/12-17
  Ta hand om din lust – PDF BRO 26/12-17
  Bröstcancer dödligare bland lågutbildade ETC 26/12-17
  Kan nekas mammografi trots att hon haft cancer Expressen 26/12-17
  Slopa åldersgränsen på mammografi SVD 26/12-17
  Nanoteknik för skelettmetastaser BreastCancerNews 26/12-17
Slopad kontroll kan öka dödsfall i bröstcancer SVD 26/12-17
  Blodprov kan ge svar på patienternas strålkänslighet Onkologi i Sverige 26/12-17
  Genetiskt mål för trippelnegativ bröstcancer EUREK alert 26/12-17
  Syrebrist – strategiskt vapen mot cancer Radiumhemmets Forskningsfonder 26/12-17
  FDA-godkännande för abemaciclib BreastCancerNews 26/12-17
  Abemaciclib spridd bröstcancer BreastCancer.org 26/12-17
Forskare kan lösa cancergåta. Damsin i växten ambrosia arborescens hämmar tillväxt o spridning av cancerstamceller. Skånska Dagbladet 26/12-17
  Genfusion kan påverka utvecklingen av cancer Onkologi i Sverige 26/12-17
  Förbättrad cancervård mål för cancerkommisionen Onkologi i Sverige 26/12-17
  Universitetskurs för cancerpatienter Dagens Medicin 26/12-17
Därför skyddar träning mot bröstcancer  SR 26/12-17
  Kancera utv. morgondagens cancerläkemedel Radiumhemmets Forskningsfonder 26/12-17
Chemo Brain TheBreastCancerSite 26/12-17
  Därför drabbas alltfler av bröstcancer Hemmets Veckotidn 26/12-17
  Faslodex får utökat godkännande av FDA Onkologi i Sverige 26/12-17
  P-piller kan öka risken för bröstcancer Dagens Medicin 26/12-17
Gratis mammografi lockar inte fler Dagens Medicin 26/12-17
  Oväntad hög återfallsrisk vid bröstcancer Dagens Medicin 26/12-17
  Samband överlevnad cancer o alternativmedicin kartlagt Dagens Medicin 26/12-17
  Antabus effektivt mot cancer Onkologi i Sverige 26/12-17
Antabus effektivt mot cancer SVT 26/12-17
  ”Call to Action” EU-parlamentet, biomarkörer behövs som hälsostrategi för cancermedicin. Queens University Belfast 26/12-17
Tunga politiker sågar plan för högspecialiserad vård Dagens Medicin 26/12-17
  Framtidens patienter behöver fler cancerläkare Dagens Medicin 26/12-17
  Kvinnors julstress är betydligt större än mäns Netdoktor 26/12-17
  Cancerfonden delar ut 454 miljoner till cancerforskning Cancerfonden 26/12-17
Tidig upptäckt av metastaser kan leda till bättre behandlingsrekommendationer BreastCancerNews 26/12-17
  Kemoterapi orsakar blodbrist Global Data 26/12-17
  Åtta viktiga saker att veta om mammografi BreastCancerNews 26/12-17
  Flexibel sjukpenning gör det enklare för cancerpatienter Onkologi i Sverige 26/12-17
Överviktiga behöver ev. mammograferas oftare BreastCancerNews 26/12-17
  Bröstrekonstruktion –
uppd. behandlingsöversikt
Internetmedicin 26/12-17
Oväntat vanligt med sena återfall i bröstcancer DN 26/12-17
  Alkohol och cancerrisk Breastcancer.org 26/12-17
  Guidelines för bröstcancer (amerikansk sajt) NCCN 26/12-17
  Skratt dödar inte cancer Fokus 26/12-17
Amazonabladet Nr 4 2017  Publ
  Intraoperativ strålbehandling bröstcancer – mer forskning SBU 24/9-17
  Referat från Asco Internetmedicin 24/9-17
  Ny patologiatlas för cancer Dagens Medicin 24/9-17
  Svensk kartläggning av gener DN 24/9-17
  Forskare varnar för brister inom medicinteknik Dagens Medicin 24/9-17
  Första Car-T-terapin mot cancer på väg att godkännas Onkologi i Sverige 24/9-17
  Samband överlevnad i cancer och alternativmedicin kartlagt Dagens Medicin 24/9-17
  Fler klagomål till IVO Dagens Medicin 24/9-17
  Evolutionen hos viktigt cancerprotein kartlagd Onkologi i Sverige 24/9-17
  Tandtråd skydd mot cancer Netdoktor 24/9-17
  Sexuellt välmående efter cancer – självhjälpsprogram Tips från medlem 24/9-17
  Regeringen vill placera EMA i Hagastaden Dagens Medicin 24/9-17
  Snabbare mammografi- screening med AI Onkologi i Sverige 24/9-17
Målsökande celler ska rikta in sig på cancern SR 24/9-17
  Karolinska bantar kvinnosjukvård Dagens Medicin 24/9-17
  Nerlynx FDA-godkänt för HER2+ bröstcancer BreastCancerNews 24/9-17
  Kaffedrickare lever längre Netdoktor 24/9-17
  Låginkomsttagare får sämre cancervård Dagens Medicin 24/9-17
  Svensk vårdpersonal i lä när det gäller patientsamtal SVD 24/9-17
  Blinda upptäcker bröstcancer DN 24/9-17
  Qiskali EU-godkänt för bröstcancer Onkologi i Sverige 24/9-17
Hur ska vi uppnå likvärdig cancerrehabilitering Dagens Medicin 24/9-17
  Kritik mot ordnat införande Dagens Medicin 24/9-17
  Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk SVT 24/9-17
  Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk Onkologi i Sverige 24/9-17
  Oacceptabel lång väntan på nya läkemedel Onkologi i Sverige
BRO
24/9-17
  Prov från 10 000 patienter ska ge bättre bröstcancerbehandling Onkologi i Sverige 24/9-17
Faslodex får positivt omnämnande Onkologi i Sverige 24/9-17
  EU-digitalisering enklare flytt inom EU Socialdepartementet 24/9-17
  Sex saker man bör veta om medicinsk marijuana BreastCancerNews 24/9-17
  Flyttning av lymfkörtlar provas mot lymfödem Onkologi i Sverige 24/9-17
Till alla män som stödjer en kvinna med bröstcancer BreastCancerNews 24/9-17
  Behandling med Herceptin kan breddas Dagens Medicin 24/9-17
Elektronisk uppföljning förlänger livet Docrates 24/9-17
Amazonabladet Nr 3 2017  Publ
  Svensk vårdpersonal får dåligt betyg i patientsamtal. SVD 18/7-17
  Eldjäl – Maria har hjälpt tusentals Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ibrance godkänt i Sverige 1 juli 2017  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ibrance godkänt TLV 18/7-17
  Följsamhet till den antihormonella behandlingen  Eva Langlet 18/7-17
  Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år  KTH 18/7-17
  Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ideer från medborgare kan förbättra bröstcancervården  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Använd de behandlingar som finns  LIF 18/7-17
  Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer  CURE 18/7-17
  Perjeta minskar risken får återfall  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer  Onclive 18/7-17
  Perjeta minskar risken för återfall  Pressmedd. Roche 18/7-17
Bröstimplantat gör mammografi osäker  Dagens Medicin 18/7-17
  Bröstcancer ärftliga faktorer  NAData 18/7-17
  Patologins roll i vårdkedjan – film  Karolinska 18/7-17
  Viktig studie vid BRCA-muterad bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
  Graviditet tycks inte öka risken för återfall  Dagens Medicin 18/7-17
  Webbverktyg ger längre liv  Dagens Medicin 18/7-17
  Lovande resultat för PARP-hämmare  Dagens Medicin 18/7-17
  Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka  Läkaretidningen 18/7-17
Min dotter räddade mig från cancern  Aftonbladet 18/7-17
  Tedrickande förändrar gener  Netdoktor 18/7-17
  Psykosocial metod minskar depression vid obotlig cancer  Dagens Medicin 18/7-17
  Ökad överlevnad ökar kraven på cancerrehabilitering  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Hantera vanliga biverkningar  BreastCancerNews 18/7-17
  Fler lever med metastaserad bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
Att hjälpa sin mamma vid bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
  Tio tips att klara  cytostatikabehandling  BreastCancerNews 18/7-17
  Tio vanliga känslomässiga reaktioner på cancerbesked  BreastCancerNews 18/7-17
  Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk  BreastCancerNews 18/7-17
Jordgubbar kan skydda mot bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
  REM001-terapi för bröstcancer i huden  BreastCancerNews 18/7-17
Sju vanliga symptom på depression  BreastCancerNews 18/7-17
Schäferhundar kan upptäcka bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
Sex vanliga symptom på kronisk fatigue  BreastCancerNews 18/7-17
 Cancerfondsrapporten  Cancerfonden 18/7-17
Akut personalbrist inom cancervården  DN 18/7-17
Lars Ohly ordförande HSO  Dagens Medicin 18/7-17
Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken  Dagens Medicin 18/7-17
Patientens resa i centrum  Dagens Medicin 18/7-17
Cannabisolja tveksam effekt  Dagens Medicin 18/7-17
Danderyd, nytt cancercentrum  Dagens Medicin 18/7-17
Mest är inte alltid bäst – kvalitetsindikatorer bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
Målnivå relevant variabel  Dagens Medicin 18/7-17
Svettbehandling – Stor del av ersättning för vård i annat land  Dagens Medicin 18/7-17
Karolinskas fastigheter säljs  Dagens Medicin 18/7-17
Tajtare vårdbudget i Stockholm  Dagens Medicin 18/7-17
Patientlagen gav inte mer inflytande  Dagens Medicin 18/7-17
  Ökad strålkapacitet Stockholm  Dagens Medicin  18/7-17
Sex ska inte göra ont  Danderyds Sjh 18/7-17
FDA godkänner Ribociclib vid spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 18/7-17
Cancersjukas bloggar kan ge bättre patientstöd  SVT 18/7-17
Magfett kan hjälpa lymfödem  TV2/FYN 18/7-17
Ny metod cancerceller förstör sig själva  Newsner 18/7-17
DivTum för att utvärdera behandlingseffekt  Onkologi i Sverige 18/7-17
Protein gör bröstcancern extra svår  UNT 18/7-17
AI ska upptäcka bröstcancer  Ny teknik 18/7-17
Nytt terapeutiskt mål bröstcancerstamceller  Onkologi i Sverige 18/7-17
Beta östrogen receptor  Onkologi i Sverige 18/7-17
Universitetskurs att ha cancer  P4 Kristianstad 18/7-17
Stresshormon – bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
Bara fördelar med fysisk aktivitet vid cancerbehandling  Vårdfokus 18/7-17
  Förbättrad överlevnad i bröstcancer med mer soja  Läkare framtiden  18/7-17
Medelhavskost kan minska risken för viss bröstcancer  DN 18/7-17
Prata med barn om cancer  Cancerfonden 18/7-17
Välja mat efter generna  forska.se 18/7-17
Mammografi före 50 år nödvändigt?  YLE Nyheter 18/7-17
Fatigue behandlas med motion  Netdoktor 18/7-17
Ospridd sanning om spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 18/7-17
PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel  Onkologi i Sverige 18/7-17
Arbetsgivare ska ta större ansvar för rehabilitering  Socialdepartem. 18/7-17
Ett glas vin om dagen ökar bröstcancerrisken  Netdoktor 18/7-17
Vetenskapliga kunskapsluckor bröstcancer  SBU 18/7-17
Amazonabladet Nr 2 2017  Publ
  Nytt häfte Mat och cancer DRF 12/4-17
  Brösttumörer förstörs  med kombinationsbehandling Hearty Soul 12/4-17
  Skalpkylning minskar håravfall Dagens Medicin 12/4-17
  Träning minskar återfallsrisken Breast Cancer News 12/4-17
  Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra Läkartidningen 12/4-17
  IVO sågar vården i  ny rapport Dagens Medicin 12/4-17
  Alkohol kan orsaka cancer VLT 12/4-17
  16 nya doktorander ska ta cancerforskningen snabbare ut till klinik Lunds Universitet 12/4-17
  Vården missade – knölen var cancer Expressen 12/4-17
  Celler i stromat kring bröstcancer spelar stor roll för spridning Breast Cancer News 12/4-17
  Mammografi, ultraljud och nålbiopsi Läkartidningen 12/4-17
  Nya riktlinjer för sjukskrivning vid bröstcancer Socialstyrelsen 12/4-17
  Tips för att hålla romantiken vid liv vid bröstcancer  Breast Cancer News 12/4-17
  Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer Läkartidningen 12/4-17
Regeringen stärker rehabliteringsarbetet Regeringskansliet 12/4-17
  Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi Vetenskap och hälsa 12/4-17
  Patienter med täta bröst har dubbelt så stor risk att utveckla cancer i det andra bröstet Breast Cancer News 12/4-17
  Återkallningsfrekvens efter mammografiscreening har stor betydelse för hur många bröstcancerfall som diagnostiseras Breast Cancer News 12/4-17
  Brösttumörer kan utveckla eget östrogen Breast Cancer News 12/4-17
  Nytt bröstcentrum öppnat LT 12/4-17
  Europas största centrum för bröstcancer Netdoktor 12/4-17
  Bröstcancer kan behandlas innan den bryter ut SVT 12/4-17
Oro kan få cancern att sprida sig SVT 12/4-17
  Socialt stöd är viktigt – Du är inte ensam BCF Amazona 12/4-17
  Sojaprodukter kan trigga cancern Breast Cancer News 12/4-17
  Nästan hälften av bröstcancerpatienterna har jobbiga biverkningar 12/4-17
  Varför slutar kvinnor ta sin antihormonella tabletter Onkologi i Sverige 12/4-17
  Min jul räddades av dem som flytt till oss  Dagens Arbete 12/4-17
Allvarligare tumörer svårupptäckta med mammografi  Netdoktor 12/4-17
  Mammografi har ingen positiv effekt  SVD 12/4-17
  Svensk-dansk oenighet om mammografi SVD 12/4-17
  Grönare kost minskar risken för brverksamhetöstcancer Läkare för framtiden 12/4-17
Biosimilar likvärdig effekt Netdoktor 12/4-17
  Chemo brain upp till 6 månader efter avslutad cytostatikabehandling Breast Cancer News 12/4-17
Tio möjliga allergiska reaktioner av bröstcancerbehandling Breast Cancer News 12/4-17
Ny kunskap om vad som sker vid svårartad bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-17
Ribociclib visar progressionsfri överlevnad vid HR+/HER2– spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 12/4-17
Unika resultat visar att DiviTum kan utvärdera effekten av palbociclib Onkologi i Sverige 12/4-17
Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling Onkologi i Sverige 12/4-17
Ny antikroppsterapi HER2-positiv bröstcancer Breast Cancer News 12/4-17
Ökad patientdelaktighet förbättrar upplevelsen av strålbehandlingen Onkologi i Sverige 12/4-17
Tydlig övre åldersgräns för mammografiscreening saknas Breast Cancer News 12/4-17
Han får bröstcancersveriges finaste utmärkelse BRO 12/4-17
Prestigefyllt pris läkemedel mot spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-17
Bakteriers koppling till bröstcancer undersökts Vetemskapsradion  12/4-17
1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol DN Debatt  12/4-17
Nya data för Ibrance Onkologi i Sverige  12/4-17
Cancervården behöver utveckla stöd i frågor kring sexualitet och intimitet Onkologi i Sverige  12/4-17
 En av fyra får återfall  The Guardian  12/4-17
 Motion bästa behandlingen mot utmattning  Vetenskapsradion  12/4-17
Amazonabladet Nr 1 2017      Publ
  Studiebesök hos Docrates i Helsingfors  BCF Amazona 2/1-17
  Frågor o svar Docrates i Helsingfors BCF Amazona 2/1-17
  Fasta ett effektivt verktyg i cancerbehandling Forskning.se 2/1-17
  Mer jämlik cancervård när landsting går ihop DN 2/1-17
  Nya data om amningshormon o trippelnegativ bröstcancer Breast Cancer News 2/1-17
  Kvinnor måste känna till sin brösttäthet Breast Cancer News 2/1-17
  Bröstcancerforskning belönas nordiskt medicinpris Onkologi Sverige 2/1-17
  Sötningsmedel och risk för återfall Science Daily 2/1-17
  Det är inte ditt fel att du fått bröstcancer Expressen 2/1-17
  Jennie 31 fick cancer under graviditeten Expressen 2/1-17
  Blodgivare behövs för behandling av bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
  Så kan mammografi göra mindre ont Dagens Medicin 2/1-17
  Nytt behandlingsalternativ för spridd bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
  Lovande resultat för kinashämmare mot bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
Lovande resultat för kinashämmare mot bc Novartis pressm. 2/1-17
  Faslodex längre progressionsfri överlevnad vid bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
  Hur stöttar man en sjuk arbetskamrat Dagens Arbete 2/1-17
  Föreläsning om bröstcancer – Jonas Bergh Radiumhemmets Forskningsfonder 2/1-17
  Undersök dina bröst – på olika språk Fontana 2/1-17
  Brist på bröstradiologer hotar mammografin Dagens Medicin 2/1-17
  Akut personalbrist hotar mammografin SVD 2/1-17
  Sant och falsk om bröstcancer i pressen Hälsogranskaren 2/1-17
Hostmedicin och metabolisering av Tamoxifen 24monde 2/1-17
  Röntgenbild ruvar på fler svar om bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
  Inget samband mellan nattskift och bröstcancer Vårdfokus 2/1-17
  Sverige undertecknar avtal med USA om cancerforskning Onkologi i Sverige 2/1-17
  Jag litar inte ett dugg på mammografin  ICA-kuriren 2/1-17
  Fråga doktorn om bröstcancer  SVT 2/1-17
Chat om bröstcancer – fråga doktorn  SVT 2/1-17
  17 000 väntar på mammografi i Stockholm efter omorg.  DN 2/1-17
  Nya data för Faslodex Onkologi i Sverige 2/1-17
  Robot avslöjar bröstcancer med 99 % precision Illustrerad Vetenskap 2/1-17
Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet SÖS 2/1-17
  Vårdkontakten viktig vid antihormonell behandling
(Eva Langlets studie)
Läkartidningen 2/1-17
Grönt ljus för ny bröstcancerbehandling Läkemedelsvärlden 2/1-17
Cytostatika ifrågasätts för vissa med bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
Cancerpodden – avsnitt om cancer  Cancerfonden 2/1-17
Immunterapi bröstcancer – internationellt Cancer Research Institute 2/1-17
Fiberrik kost i tonåren minskar risken för bröstcancer  Netdoktor 2/1-17
Amazonabladet Nr 4 2016    Publ
Kroppsförändringar och coping strategier antihormonell behandling American Research Journal 1/10-16
Erfarenheter kring information om antihormonell behandling Symbiosis 1/10-16
Kort- och långsikta effekter om adjuvant endokrin terapi American Research Journal 1/10-16
Bröstcancer befaras missas med ny organisation DN 1/10-16
Bröstcancerpatienter får inte träffa läkare. Följs upp per telefon DN 1/10-16
Betydligt färre bröstoperationer efter omorganisation i Stockholm Dagens Medicin 1/10-16
De utför experiment på bröstcancerpatienter SR 1/10-16
Bröstcancervården – Det är illa SVT 1/10-16
Tystnadskultur i Stockholms läns lansting oroar Dagens Medicin 1/10-16
SLL skärper kontroll av information SVD 1/10-16
Djupdykning avslöjar miljontals genvarianter Dagens Medicin 1/10-16
Nytt svenskt biopsisystem för provtagning vid misstänkt bröstcancer Onkologi i Sverige 1/10-16
Allergiska reaktioner av bröstcancerbehandling Breast Cancer News 1/10-16
Fler dör av cancer än av hjärtsjukdomar Dagens Medicin 1/10-16
KI på tolfte plats i världen bland medicinska fakultet Dagens Medicin 1/10-16
Därför skyddar särskild gen mot aggressiv bröstcancer Onkologi i Sverige 1/10-16
Ännu ett akutsjukhus ska upphandlas i Stockholm Dagens Medicin 1/10-16
Frusen citron för att behandla cancer Steg för hälsa 1/10-16
Fysisk aktivitet vid bröstcancer Breast Cancer Care 1/10-16
Ändra rekommendation för drickande! SVT 1/10-16
13 tatueringar att inspireras av Breast Cancer News 1/10-16
Högfettdieter är inte harmlösa Läkartidningen 1/10-16
Cancer tar hjälp av protein Netdoktor 1/10-16
Rökning kan minska effekten av bröstcancerbehandling Cancerfonden 1/10-16
Rökning försämrar
bröstcancerbehandling
Lunds Universitet 1/10-16
Klämdagen BRO 1/10-16
Tolv län kan bli tre regioner år 2019 Life-time 1/10-16
Cancerceller sprids av ”kidnappande protein” Dagens Medicin 1/10-16
Dispens för antroposofiska
läkemedel försvinner om fem år
Dagens Medicin 1/10-16
Fler måste få chansen att leva hela sina liv Radiumhemmets Forskningsfonder 1/10-16
Cancer kan bekämpas med omprogrammerade makrofaberceller Health Watch 1/10-16
Allt viktigare med lång hormonbehandling vid bröstcancer Dagens Medicin 1/10-16
Läkemedel tar en större andel av budgeten Dagens Medicin 1/10-16
Aromatashämmare i fem år till ger färre återfall Dagens Medicin 1/10-16
Carina Lindbom drabbad av bröstcancer DN 1/10-16
Finanskris kan ha orsakat cancerdöd Dagens Medicin 1/10-16
Nytt sätt att förhandla priser på cancerläkemedel SVD 1/10-16
Cancerns efterskalv M-magasin 1/10-16
Probe för att minska risken för omoperation Pelican-study 1/10-16
Cytostatika ifrågasätts till vissa med bröstcancer Dagens Medicin 1/10-16
Lättare kirurgi vid små tumörer Breast Cancer News 1/10-16
Deckarläkarens bok som cancerpatient Dagens Medicin 1/10-16
Viktig kunskap hur tumörer bildar metastaser Forskning.se 1/10-16
Hormonbehandling höjer cancerrisken SVT 1/10-16
Kliniska forskningsstudier inom cancer i Sverige RCC 1/10-16
Studie antihormonella läkemedel bland BCF Amazonas medlemmar – Eva Langlet
Eva Langlets studie om antihormonella läkemedel som gjordes i början av år 2015 bland BCF Amazonas medlemmar är nu färdig och publicerad. 17/8-16
Amazonabladet Nr 3 2016    Publ
Åldersdiskriminering att inte ge alla rätt till gratis mammografi SVD 23/6-16
Mammografi efter 74 år Senioren 23/6-16
Cancerceller blir farligare med fett Forskning.se 23/6-16
Stor studie om bröstcancerpatienters hälsa Onkologi i Sverige 23/6-16
Bröstcancerpatienter tillfrågas om hälsa Aftonbladet 23/6-16
Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling – film IVA 23/6-16
Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling Läkemedelsvärlden 23/6-16
Mål för trippelnegativ bröstcancer har upptäckts hos möss Berkeley News 23/6-16
Tamoxifen skyddar längre än tidigare känt Onkologi i Sverige 23/6-16
Frukt och grönt i unga år och mindre bröstcancer Läkare för framtiden 23/6-16
Probe vid bröstcanceroperationer som kan lättare avgöra om tumören är radikalt bortoperead Dune Medical Devices 23/6-16
Milstolpe inom cancerforskningen – 93 gener som kan ge bröstcancer om de muterar TV4 nyheter 23/6-16
Kvinnor borde få mer information om nackdelarna med mammografi DN 23/6-16
Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer Onkologi i Sverige 23/6-16
Alla kan få veta sin risk för bröstcancer DN 23/6-16
Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter Arbetsmiljöverket 23/6-16
Utmaningen – en film om den sjuka arbetsstressen Arbetsmiljöverket 23/6-16
Gentest vid bröstcancer förutspår rätt behandling cancer.se 23/6-16
Protein spelar nyckelroll i spridning av bröstcancer Vetenskap och hälsa 23/6-16
Den svenska bröstcancervården är långtifrån jämlik Dagens Medicin 23/6-16
Broskprotein kan påverka
utvecklingen av bröstcancer
Onkologi i Sverige 23/6-16
Möjliga effekter av brösttäthet vid fertilitetsbehandlingar Onkologi i Sverige 23/6-16
Ojämlik bröstcancervård BRO 23/6-16
BROs rapport om spridd bröstcancer BRO 23/6-16
Årsrapport från bröstimplantatregistret Karolinska 23/6-16
Ojämnställd vård vid spridd bröstcancer SR 23/6-16
Forskare stoppar tillväxt av bröstcancer genom att blockera fettintag i cellerna Breast Cancer News 23/6-16
Kvinnor med cancer skriver för sina liv SVD 23/6-16
Lilla boken om trippelnegativ bröstcancer BRO 23/6-16
Fler får cancer – så vänder vi trenden Onkologi i Sverige 23/6-16
Bättre riktlinjer strålning vid neoadjuvant bröstcancerbehandling Radiation Oncology 23/6-16
Individualiserad vård SBU 23/6-16
Bröst på fel kvinna togs bort SVT 23/6-16
Forskare vid MD Anderson
utvecklar ett nytt säkrare system för att karakterisera brösttumörer
Breast Cancer News 23/6-16
Östrogen gav mindre trånga kärl Dagens Medicin 23/6-16
Minskat läckage från blodkärl kan förbättra cancerbehandling och minska tumörspridning Onkologi i Sverige 23/6-16
Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist Nordic Nutrition Council 23/6-16
Välfärdens yrken hårdast drabbade av stress Vision 23/6-16
Svagt genomslag inom vården för nya patientlagen Vårdanalys 23/6-16
Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer Göteborgs Universitet 23/6-16
Her2-postitiv bröstcancer – stadium 2 – Perjeta Socialstyrelsen 23/6-16
Neoadjuvant behandling för HER2-positiv bröstcancer med två läkemedel i kombination Breast Cancer News 23/6-16
Cancerbehandling botar bröstcancer på 11 dagar Illustrerad Vetenskap 23/6-16
Världens farligaste bekämpnings-medel finns i svensk mat NetDoktor 23/6-16
Alkohol triggar gen som kan kopplas till risk att utveckla bröstcancer Breast Cancer News 23/6-16
NT-rådets yttrande om Pertuzumab Onkologi i Sverige 23/6-16
Amazonabladet Nr 2 2016    Publ
Rapport om olikheter vid spridd bröstcancer i Sverige BRO 12/4-16
Rapport bröstimplantatregistret BRIMP 12/4-16
Lilla boken om trippelnegativ
bröstcancer
BRO 12/4-16
Rosa Lexington BRO 12/4-16
Dra ner på tempot så att vi säkerställer kvaliteten Dagens Medicin 12/4-16
PP-presentation om D-vitamin Linda Björkhem Bergman 12/4-16
Referenslista föreläsning 16 mars om D-vitamin Katrin Thunberg 12/4-16
Broschyr om KAM RCC 12/4-16
Regiondag bröstcancer oktober Eva Langlet 12/4-16
Gravid i sjunde månaden med bröstcancer Värmlands Folkblad 12/4-16
D-vitaminbrist bidrar till spridning av bröstcancer Stanford Medicine 12/4-16
Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar Illustrerad Vetenskap 12/4-16
Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist Nordic Nutrition Council
Cancerpatienter får tillgång till bröstcancertestet Mamaprint Onkologi i Sverige 12/4-16
Mammografi kan få friska kvinnor att må dåligt Vårdfokus 12/4-16
Vårdanalys – Gör om de nationella riktlinjerna Dagens Medicin 12/4-16
Patienters psykosociala hälsa bör få större betydelse vid cancervård Onkologi i Sverige 12/4-16
Cancer starkaste området bland läkemedelsprojekt Dagens Medicin 12/4-16
Kadcyla nya data Pressmed. Roche 12/4-16
Genetisk komplexitet försvårar individualiserad läkemedelsbehandling Forskning.se 12/4-16
Ny behandling dödar tumörer med färre biverkningar DN 12/4-16
Ny immunterapi lär kroppen att attackera och bota cancer Illustrerad Vetenskap 12/4-16
Årets cancerforskare utsedd Onkologi i Sverige 12/4-16
Breast Cancer Patients ’Experiences and Reflections Regarding Information about Adjuvant Endocrine Therapy and its Side-Effects – A Focus Group Study SOJ Nursing & Healthcare 12/4-16
Ny teknik hittar tumörer HER2 Dagens Medicin 12/4-16
Skonsammare diagnostik för spridd HER2-positiv bröstcancer Cancerfonden 12/4-16
Fiberrik kost i tonåren minskar risken för bröstcancer Netdoktor 12/4-16
Allt fler kvinnor lever länge med spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
Framgångsrik målstyrd
behandling för HER2
Onkologi i Sverige 12/4-16
Ultraljud förbättrar chansen att upptäcka bröstcancer The Lancet 12/4-16
Ultraljud förbättrar chansen att upptäcka bröstcancer från 77 % till 91 % Dagens Medicin 12/4-16
Spridd bröstcancer från seminarier Dagens medicin Dagens Medicin 12/4-16
Godartade knutor i bröstet Netdoktor 12/4-16
Miljonbidrag till utveckling av cancerbehandling Onkologi i Sverige 12/4-16
Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
Socker ska upptäcka farliga tumörer Onkologi i Sverige 12/4-16
Troligt genombrott för behandling av cancertumörer DN 12/4-16
Lymfkärl kan förvarna om metastaser Dagens Medicin 12/4-16
Därför ökar fet mat cancerrisken Dagens Medicin 12/4-16
Studie om blodprover vid trippelnegativ bröstcancer Breast Cancer News 12/4-16
Radioterapins roll vid BRCA1 o 2 bröstcancer – på engelska Astro Targeting cancer care 12/4-16
Ny design kan förbättra upplevelser av strålbehandling Onkologi i Sverige 12/4-16
Närståendeboken – en bok för cancerberörda Nätverket mot cancer 12/4-16
Mer än 1 000 nya terapier utvecklas för bröstcancer Breast Cancer News 12/4-16
Amerikansk bok man kan köpa om bröstrekonstruktioner och vad som är rätt för just dig Rowman & Littlefield 12/4-16
Perjeta rekommenderas vid viss bröstcancer Läkemedelsvärlden 12/4-16
Perjeta för neoadjuvant behandling av bröstcancer SKL 12/4-16
Tabell över kända cancerframkallande ämnen med evidens eller viss evidens Oxford Journals 12/4-16
Kostnadsfri bröstprotes SLL 12/4-16
Kvinnors upplevelser av
mammografiska hälsokontroller
Linnéuniversitetet 12/4-16
Referat från Kicki Waller
symposiet om bröstcancer
Onkologi i Sverige 12/4-16
Perjeta vid tidig Her2-positiv bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
8-åring med bröstcancer Expressen 12/4-16
Antistresshormon kan signalera bröscancerrisk Onkologi i Sverige 12/4-16
Tamoxifen Onkologi i Sverige 12/4-16
Porträtt Elisabet Lidbrink Onkologi i Sverige 12/4-16
Mediband film om egenbehandling lymfödem Mediband 12/4-16
Orsaker till behandlingsresistens bröstcancer. Onkologi i Sverige 12/4-16
Amazonabladet Nr 1 2016     Publ
Ersättningskollen bra tips om vilken ersättning du kan få vid sjukdom Ersättningskollen 28/12-15
Studie visar att förlust av TGF-beta-receptor typ 2 i bröstcancer kan bidra till resistens mot antiöstrogenet tamoxifen. Onkologi i Sverige 28/12-15
Orena bröstimplantat DN 28/12-15
Duktal cancer in situ engelsk artikel behandla eller ej Times 28/12-15
Broschyr för dig som ska opereras för bröstcancer 1177 28/12-15
Terapi kring köksön – en artikel om Amazonas matinspirationskurser. Ica Buffé 28/12-15
Cancermediciner stoppas i England p.g.a. priset. Grannar samlar pengar. SR 28/12-15
Patienter med livshotande
sjukdomar önskar mer info och diskussion under sjukdomsförloppet.
Vetenskap & Hälsa 28/12-15
PREDIX HER2 – ny svensk studie om neoadjuvant behandling. ClinicalTrials.gov 28/12-15
Tre myter att delta i klinisk studie Cancerfonden 28/12-15
Eva om hur studie räddat henne TV4 28/12-15
Håkan Mogrens pris till Elisabet Lidbrink KI 28/12-15
Bröstcancer en ny prognostisk markör Översatt fransk artikel 28/12-15
Antioxidanter triggar
cancerspridning
Göteborgsposten 28/12-15
Graviditet efter bröstcancer
minskar risken för återfall
SVD 28/12-15
Gener avgör återfallsrisk i bröstcancer SVT 28/12-15
Svenskar bakom ny cancerupptäckt Aftonbladet 28/12-15
Malariaprotein hittar cancerceller Kemivärlden Biotech 28/12-15
Mammografi t.o.m. 80 år P4 28/12-15
Fortfarande bättre överlevnad vid mindre tumörer Dagens Medicin 28/12-15
Rädsla hindrar från att gå på mammografi P4 28/12-15
Nya strategier för Chemo Brain – engelska The Lead Australia 28/12-15
Det sociala umgänget kan stärka den sjuke Sundsvalls tidning 28/12-15
Kända ansikten står upp för brösten BRO 28/12-15
Stora skillnader i bröstcancervård BRO 28/12-15
Gratis mammografi BRO 28/12-15
Virus kopplas till bröstcancer Netdoktor 28/12-15
Röntgenbild ruvar på fler svar om bröstcancer Onkologi i Sverige 28/12-15
150 000 till forskning om spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 28/12-15
Nu är det dags för en jämlik bröstcancervård Dagens Medicin 28/12-15
Karin avbröt sin bröstcancerbehandling Aftonbladet 28/12-15
Varannan avbryter livsviktig behandling Aftonbladet 28/12-15
Manuellt lymfdränage som tilläggsbehandling SBU 28/12-15
Amazonabladet Nr 4 2015    Publ
Blodprov visar metastasrisk Netdoktor 4/10-15
Antistresshormon kan ange bröstcancerrisk Horizon 4/10-15
Antistresshormon kan ange bröstcancerrisk Forskning.se 4/10-15
En märklig vändning om cancervården i Stockholm Dagens Medicin 4/10-15
RCC vill söndra Stockholms cancervård Dagens Medicin 4/10-15
Djupt olyckligt att splittra cancervården SVD 4/10-15
Bra resultat för värmebehandling vid bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Experten om naturliga läkemedel Netdoktor 4/10-15
Celler i blodkärlen hjälper tumörer att undkomma immunsystemet Forskning.se 4/10-15
Att bygga broar – strategisk vårdforskning KI 4/10-15
Två månaders extra överlevnad – – mjukdelsmetastaser bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Protein nyckelroll vid spridning av bröstcancer Vetenskap & Hälsa 4/10-15
Ett steg närmare individanpassad bröstcancerbehandling Forskning.se 4/10-15
Invandrarkvinnor uteblir från mammografi Doktorn 4/10-15
20 år gammal och bröstcancer.Kolla era knölar. Nyheter 24 4/10-15
Mammografi åt alla Dagens Medicin 4/10-15
Mammografi minskar dödlighet i bröstcancer Yle 4/10-15
Mat som göder kronisk inflammation o depression SVD 4/10-15
Chat med Mats Humle om kost och hälsa SVD 4/10-15
Splittringen av Stockholms cancervård hotar patienterna Dagens Medicin 4/10-15
Hjärnan på krigsstigen när kroppen blir sjuk SVD 4/10-15
Nyttan att biopsera misstänkta återfall i bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Succé för rosa höbalar BRO 4/10-15
Fler patologer och nya arbetssätt på Karolinska Onkologi i Sverige 4/10-15
Perjeta som ny behandling före operation vid tidig bc godkänt i EU Roche pressmedd. 4/10-15
Drabbades av bröstcancer under graviditeten SR 4/10-15
Tidigare upptäckt av metastaser Dagens Medicin 4/10-15
Bröstcancerpatienter som åt antihistaminer levde längre Dagens Medicin 4/10-15
Lovande kombibehandling kan försena bröstcancertillväxt Dagens Medicin 4/10-15
Hjärnvänlig arbetsmiljö PP-presentation
Hjärnvänlig arbetsmiljö Studier som presenterades
Hjärnvänlig arbetsmiljö Studier som presenterades
Broschyr för dig som ska opereras för bröstcancer 1177
Mamografirapport BRO
Årsrapport från nationella bröstcancerregistret 2013 Bröstcancerregistret
Amazonabladet Nr 3 2015     Publ
Bröstcancervården – en utdragen katastrof Dagens Medicin – BCF Amazona 17/6-15
Replik från BCF Amazona till Ella Bohlin Dagens Medicin – BCF Amazona 17/6-15
Debattartikel SVD Brännpunkt –Splittra inte cancervården i Stockholm SVD 17/6-15
Kaffe skyddar mot bröstcancer Netdoktor 17/6-15
Kaffe minskar risken får återfall Dagens Medicin 17/6-15
Cancer diagnostiseras via mobilen Netdoktor 17/6-15
Ny screeningmetod hittar fler bröstcancrar Onkologi i Sverige 17/6-15
Läkarbesök dras in för bröstcancerpatienter SR – BCF Amazona 17/6-15
Allt fler anmäler sent cancerbesked Mitt I 17/6-15
Landstinget i Stockholm skär ner på mammografi SR – BCF Amazona 17/6-15
Färre mammografiundersökningar Netdoktor 17/6-15
Stockholm skär ner mammografi Dagens Medicin 17/6-15
Silver verkar orsaka antibiotika- resistens Netdoktor 17/6-15
Mer kunskap om spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 17/6-15
Ny forskning om underlivsbesvär vid bröstcancer VG – Norge 17/6-15
Sverige rasar i cancerforskning Dagens Medicin 17/6-15
Mer komplicerad bild metastaser Dagens Medicin 17/6-15
Salmonella kan bli botemedel
mot cancer
Dagens Medicin 17/6-15
Homeopati o antroposofi hör inte hemma i sjukvården. FP 17/6-15
Unilabs vill att fler kvinnor ska komma till mammografi Unilabs pressmedd 17/6-15
Högkostnadskortet elektroniskt Dagens Medicin 17/6-15
Stress bidrar inte till fetma Dagens Medicin 17/6-15
Rehabträna med stavar Bungy Pump 17/6-15
Knipövningar med Karin Björkegren Jones Tena Lady 17/6-15
Så lurar cancern lymfsystemet Onkologi i Sverige 17/6-15
Nya Karolinska slår sönder cancervården i Stockholm SVD 17/6-15
Remissvar nationellt vårdprogram cancerrehabilitering Sjuksköterskor i cancervård 17/6-15
Tidigare upptäckt av metastaser Forskning.se 17/6-15
Tidigare upptäckt av metastaser Dagens Medicin 17/6-15
En av de bästa Ascokonferenserna Dagens Medicin 17/6-15
Bröstcancerpatienter som åt antihistaminer levde längre Dagens Medicin 17/6-15
Tidigare upptäckt av bröstcancermetastser Lunds Universitet 17/6-15
Amazonabladet Nr 2 2015     Publ
Ny informationsbroschyr för dig som ska opereras för bröstcancer Bröstkirurger i Sto 30/4-15
Ny webbplats för spridd bröstcancer BRO/Novartis 30/4-15
Ibrance för spridd bröstcancer
har snabbgodkänts av FDA
Onkologi i Sverige 30/4-15
Ibrance Pfizer 30/4-15
Patienttrygghet vid cancersjukdom Onkologi i Sverige 30/4-15
Referat från San Antonio Onkologi i Sverige 30/4-15
Karolinska Sjukhusets Magasin Karolinska 30/4-15
Vården har aldrig haft större resurser SVD 30/4-15
Norska får Perjeta i Sverige. För dyrt i Norge VG – Norge 30/4-15
Norska får Perjeta i Sverige. För dyrt i Norge Aftonbladet 30/4-15
Utbildningsenhet nedlagd på KS SVT 30/4-15
Fördjupad konflikt om dyra cancerläkemedel Dagens Medicin 30/4-15
Tummen ner för nya patientlagen Dagens Medicin 30/4-15
Långvarig period av värmevallningar för många kvinnor Dagens Medicin 30/4-15
Högkostnadskortet elektroniskt Dagens Medicin 30/4-15
Orimliga orättvisor inom bröstcancerkirurgi Dagens Medicin 30/4-15
Nedstängning av äggstockar
skyddar mot återfall
Dagens Medicin 30/4-15
Tomosyntes nytt sätt att hitta bröstcancer Vetenskap & Hälsa 30/4-15
Fler tumörer hittas – tomosyntes Helsingborgs Dagblad 30/4-15
Mer information för kvinnor om täta bröst BRO 30/4-15
Ny unik bröstcancerstudie vid Karolinska Onkologi i Sverige 30/4-15
Centralisera inte vanlig
cancervård
SVD 30/4-15
Ny lag kan stöka till screening Dagens Medicin 30/4-15
Blivande cancerläkare larmar
om vård
Dagens Medicin 30/4-15
Cancerfondens falska matematik Dagens Medicin 30/4-15
För ensidig kvalitetssäkring kan ge sämre vårdkvalitet Dagens Medicin 30/4-15
Kvinnor ofta långtidssjukskrivna efter bröstcancer Onkologi i Sverige 30/4-15
Vegetarisk kost kan minska risk för cancer Onkologi i Sverige 30/4-15
Mycket oklart om effekten av meditation SBU 30/4-15
De seniora läkarna behövs i vården Läkarförbundet 30/4-15
Kvinnor informeras om överdiagnostik Netdoktor 30/4-15
Amazonabladet Nr 1 2015     Publ
Ny bröstcancerstudie i adjuvant behandling kan rädda liv SR 22/12-14
Jonas Bergh får miljonanslag KI 22/12-14
Oöverträffad överlevnadsvinst med Perjeta Pressm Roche 22/12-14
Digitala patologer får analogt nätverk Dagens Medicin 22/12-14
Kvinnor som drack mycket mjölk levde kortare Dagens Medicin 22/12-14
Vi hamnar på efterkälken inom
E-hälsa
Dagens Medicin 22/12-14
Bakom allt det rosa finns en nattsvart verklighet Dagens Medicin 22/12-14
Läkarna bäst på att avgöra sjukpenning Dagens Medicin 22/12-14
Nytt sjukvårdslandstingsråd i Stockholm Dagens Medicin 22/12-14
Avhandling pekar på E-hälsans avigsidor Dagens Medicin 22/12-14
Dubbel HER2-blockad ger oöverträffad överlevnad Dagens Medicin 22/12-14
Han prisas för palliativ vård Dagens Medicin 22/12-14
Vård i team hjälpte mot depression hos cancerpatienter Dagens Medicin 22/12-14
Nu studie mot bröstcancer Bohuslänneingen 22/12-14
Nytt vapen i kampen mot bröstcancer NetDoktor 22/12-14
Samband mellan nattarbete och bröstcancer NetDoktor 22/12-14
Bröstcancer – allmän information NetDoktor 22/12-14
Karolinska Institutet blir del av nytt cancersamarbete NetDoktor 22/12-14
Lightprodukter får blodsockret att skjuta i höjden NedDoktor 22/12-14
Max 3 % socker varje dag NetDoktor 22/12-14
Vägledning för hur hundar ska användas i vården NetDoktor 22/12-14
Lägre cancerrisk med laktosfri diet Onkologi i Sverige 22/12-14
Ny teknik för att hitta brösttumörer Onkologi i Sverige 22/12-14
Hårdare kvalitetskrav klinisk forskning Onkologi i Sverige 22/12-14
Mammas liv – en unik barnbok om cancer Onkologi i Sverige 22/12-14
Film med förslag om en förbättrad cancervård Onkologi i Sverige 22/12-14
Ångest kan kännas olika 1177 22/12-14
Oral antibiotika – neutropen feber SBU 22/12-14

Denna sida uppdaterades senast: 2018-05-03