Rapporter

Rapporter som av utrymmesbrist ej publicerats i tidningen Amazonabladet. Rapporterna sparas på hemsidan i tre år så att man i efterhand kan gå tillbaka och läsa det man är intresserad av. Endast rapporter som finns lagrade på vår hemsida är sökbara.

Amazonabladet Nr 4 2018  Publ
EU-bidrag till ny studie om fysisk tränings positiva inverkan på cancerpatienter Onkologi Sverige 28/9-18
  Nya data alkoholens effekter Dagens Medicin 28/9-18
  Debattartikel – om nya cancer-läkemedel med flera repliker Dagens Nyheter 28/9-18
  Globala IT-jättar lovar enklare dataöverföring i vården LifeTime 28/9-18
  Balanserad kolhydratskost kan vara ett vinnarrecept Dagens Medicin 28/9-18
  Östrogenreceptorn Alfas roll för metastaser och terapiresistens BCM 28/9-18
Ny metod att upptäcka lymfmetastaser FDA-godkänd Breast Cancer News 28/9-18
  Utredning ser över kvacksalverilagen Dagens Medicin 28/9-18
  Hur signaler tar sig in i cancerceller Eurek Alert 28/9-18
Ny karta över genomet visar att tusentals variationer missats Breast Cancer News 28/9-18
  FDA utökar indikation Kisquali Breast Cancer Org 28/9-18
  Nyupptäckt stoppsignal vid celldelning förhindrar cancer Onkologi Sverige 28/9-18
  Skräddarsydd radioterapi kan ge dubbel överlevnadstid Forskning.se 28/9-18
  Ny behandlingsmetod för svårbehandlad bröstcancer Onkologi Sverige 28/9-18
  Ny skonsammare behandling av lymfödem Onkologi Sverige 28/9-18
  2D+3D mammografi effiktivare att hitta bröstcancer General Electric 28/9-18
Fler insjuknar i cancer men fler överlever Onkologi Sverige 28/9-18
Alla behöver inte strålning efter bröstcancer Onkologi Sverige 28/9-18
  Komb.behandling med Kisquali o Fulvestrant bättre överlevnad Onkologi Sverige 28/9-18
  Patienter med fetma har störst nytta av skräddarsydd cytostatika Dagens Medicin 28/9-18
  Cytostatika onödigt för många vid tidig bröstcancer Dagens Medicin 28/9-18
  Immunterapi lovordas vid svår bröstcancer Dagens Medicin 28/9-18
  Möjligt nytt alternativ vid svår bröstcancer Dagens Medicin 28/9-18
Kortare behandling med Herceptin fungerar bra Dagens Medicin 28/9-18
  Långtidsanalyser ger insikt om behandling av bröstcancer Dagens Medicin 28/9-18
Flera med bröstcancer kan slippa cellgifter SR Ekot 28/9-18
  Thousands of breast cancer patients could avoid chemo, study finds The Guardian 28/9-18
Amazonabladet Nr 3 2018  Publ
Fyra gånger så många miste sjukpenningen Dagens Medicin 3/8-18
  Rehabilitering ska bli bättre Netdoktor 3/8-18
  Strålutrustning läcker på NKS Dagens Medicin 3/8-18
  Kvinnliga forskare verkar få mindre anslag Dagens Medicin 3/8-18
  Cellgiftsfabriker inne i kroppen Onkologi i Sverige 3/8-18
  Det här är bröstcancer Expressen TV 3/8-18
Fokus på spridd bröstcancer Lifetime.se 3/8-18
  Patologens roll under snabb utveckling Roche Online 3/8-18
  Värdebaserad vård – kartläggning av forskningen SBU 3/8-18
Cancer i tredje generationen K-magasin 2/8-18
  Genetisk riktad terapi stort vid bröstcancer Dagens Medicin 2/8-18
  Patienter med spridd cancer lever längre Dagens Medicin 2/8-18
  Friskare 70-åringar idag NetDoktor 2/8-18
  Regeringsuppdrag ska stärka cancervården Lifetime.se 2/8-18
  Dåligt stöd för hälsoappar i forskningen Dagens Medicin 2/8-18
  Viktigt att träna vid cellgiftsbehandlingen Onkologi i Sverige 2/8-18
Svåra frågor om framtidens cancervård Onkologi i Sverige 2/8-18
Min skalliga mamma Onkologi i Sverige 2/8-18
  Cancervården ska stärkas mer långsiktigt Onkologi i Sverige 2/8-18
  Färre som vårdar – fler administratörer Dagens Medicin 2/8-18
  Rehabilitering i fokus ny cancerstrategi Dagens Medicin 2/8-18
  Sämre prognos bröstcancer som inte upptäckts med screeningmammografi BreastCancerNews 2/8-18
  Digital uppföljning bröstcancerpatienter Onkologi i Sverige 2/8-18
Framtiden för CDK4/6-inhibitatorer BCRF 2/8-18
  Implantat – Mindre tumörer men svårare att upptäcka med mammografi BreastCancerNews 2/8-18
Patienter bör kunna jämföra vårdkvalitet Onkologi i Sverige 2/8-18
  Mer hjälp för chemobrain behövs BreastCancerNews 2/8-18
  Nytt verktyg tumörbiologi BreastCancerNews 2/8-18
Aggressiv bröstcancer – Resistenta tumörceller innan cytostatika Onkologi i Sverige 2/8-18
  Diagnos på nätet – experimentell verksamhet Dagens Medicin 2/8-18
  Ingen ökad hjärtdöd p.g.a. bröstcancerbehandling BreastCancerNews 2/8-18
Stoppa försäljning av gamla Karolinska Dagens Medicin 2/8-18
  Drakbåtrace mot bröstcancer Lokaltidn. Malmö 2/8-18
  Forskning om strålbehandling vid bröstcancer Jubileumsklinikens Cancerfond 2/8-18
  Behandlingstid med Herceptin kan halveras BreastCancerNews 2/8-18
  Screeningpiller för bröstcancer kan bli verklighet BreastCancerNews 2/8-18
Cytostatika onödigt för många Dagens Medicin 2/8-18
  Vässad behandling vid hormonell bröstcancer Cancerfonden 2/8-18
  Kvinnor kan slippa strålning Forskning.se 2/8-18
  Behandling mot bröstcancer kan ge lungcancer Aftonbladet 2/8-18
Öl hjälper kvinnor med bröstcancer i Tjeckien Beernews.se 2/8-18
  Genexpressionsbaserade tester vid bröstcancer SBU 2/8-18
  Jordgubbar kan minska risken för bröstcancer Sund.nu 2/8-18
  Genetisk profilering bröstcancer – nytt test Roche 2/8-18
  Personer med spridd cancer lever allt längre GP 2/8-18
Amazonabladet Nr 2 2018  Publ
  Täta bröst Breast Cancer News 20/4-18
  Ny möjlig princip cancerterapi Onkologi i Sverige 20/4-18
  Sköldkörtelns funktion kan vara förbisedd vid bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  S vill höja åldersgräns för mammografi NWT 20/4-18
  7 av 10 hade nytta av LiPlaCis Breast Cancer News 20/4-18
  Samtal räcker ej levnadsvanor Dagens Medicin 20/4-18
  Babydoft medicin depression Forskning.se 20/4-18
  Många cancerpatienter får inte den rehabilitering de behöver SR 20/4-18
Varför återkommer bröstcancer och hur behandlas återfall Docrates 20/4-18
  Blodtest kände igen 8 cancersjukdomar Dagens Medicin 20/4-18
  Blodtest hittar cancer tidigare Sydsvenskan 20/4-18
  Effektiv hjälp mot nagelskador cytostatikaframkallade Onkologi i Sverige 20/4-18
  Kraftens hus – ett hedervärt genomförande av RCC väst Kraftens Hus 20/4-18
  Sveriges första stödcentrum för cancerdrabbade invigs Chalmers 20/4-18
Socialt projekt ger cancerdrabbade kraft att leva Onkologi i Sverige 20/4-18
  Ej högre dödlighet BRCA-gen  bröstcancerpatienter BBC 20/4-18
  Tre tips för en anticancerdiet Breast Cancer News 20/4-18
  Bli din egen advokat i bröstcancerresan Breast Cancer News 20/4-18
  Stora skillnader mellan länder canceröverlevnad Dagens Medicin 20/4-18
  Östrogenliknande föreningar i dieten kan påverka behandling av hormonell bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
  33 år och bröstcancer Svenska YLE 20/4-18
  MammaTyper-test kan identifiera kvinnor med låg risk för spridning av bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
Kvinnor som arbetar nattskift har högre risk för bröstcancer Breast Cancer News 20/4-18
  Livet efter behandlingen Cancerfonden 20/4-18
  Faktor identifierad – fördubblar risken att dö i bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  När mamma får bröstcancer – råd från en tioårig flicka Breast Cancer News 20/4-18
  Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller Onkologi i Sverige 20/4-18
  Lynparza(Olaparib) FDA-godkänt för att behandla metastaser BRCA BreastCancer.org 20/4-18
25 år och bröstcancer Netdoktor 20/4-18
  Låt oss lita mer på patienter än på vårdplaner Dagens Medicin 20/4-18
  Nya regler klagomålshantering inom vården Socialstyrelsen 20/4-18
  Utan svenska mammografin hade jag inte levt Året Runt 20/4-18
AI skickligare än stressade patologer Dagens Medicin 20/4-18
  P-piller kan öka risken för bröstcancer Dagens Medicin 20/4-18
Äggstockssuppression temporär kan skydda fertilitet under cytostatikabehandling Breastcancer.org 20/4-18
  FDA godkänner 2D mammografi PlanMed 20/4-18
  Kronisk stress kan förvärra cancer SR 20/4-18
  Akunpunktur hjälper mot ledbesvär vid AI-behandling Breastcancer.org 20/4-18
Ökad progressionsfri överlevnad IBRANCE Onkologi i Sverige 20/4-18
  DiviTum® mäter behandlingseffekt vid bröstcancer Biovica 20/4-18
  Astro Guidelines rekomenderar högre stråldoser Breast Cancer News 20/4-18
  Träning och cancer – hur hänger det ihop Cancerfonden
Väntetider ännu omöljiga att jämföra Dagens Medicin 20/4-18
  Nytt ljus hur bröstcancer sprids Dagens Medicin 20/4-18
Bröstcancerns spridningsvägar kartlagda Onkologi i Sverige 20/4-18
  Kvinnor med bröstcancer kan slippa cellgifter SVT Nyheter 20/4-18
  Så här hittar vi botemedel mot cancer Illustrerad Vetenskap 20/4-18
  Bröstcanceröverlevnad BRCA BBC News 20/4-18
Maria vinnare i Årets Eldsjäl Onkologi i Sverige 20/4-18
  Aggressiv bröstcancer omvandlas till behandlingsbar Onkologi i Sverige 20/4-18
  Sverige faller i forskningsrankning Onkologi i Sverige 20/4-18
  Vitamin D kopplad till lägre cancerrisk SVD 20/4-18
Utökad subvention för Ibrance Onkologi i Sverige 20/4-18
  Så orsakar alkohol cancer Accentmagasin 20/4-18
Ett glas om dagen ökar risken för bröstcancer Accentmagasin 20/4-18
  CHMP rekommenderar godkännande av ny biosimilar för behandling av bröstcancer Onkologi i Sverige 20/4-18
  Djurgårdens VD tillbaka efter bröstcancer Folkspel 20/4-18
Amazonabladet Nr 1 2018  Publ
  Fysisk aktivitet som en del av cancerrehabilitering Fysioterapeuterna 26/12-17
  Socker är inget gift TV4 26/12-17
  Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk BreastCancerNews 26/12-17
  Tio olika anledningar att motionera vid cancerbehandl. BreastCancerNews 26/12-17
  Oväntad stor risk för återfall i bröstcancer SR 26/12-17
  Oväntad långvarig risk för återfall i bröstcancer KI 26/12-17
  Cancer ett sår som aldrig läker Vetenskap o Hälsa 26/12-17
  Kapa cancerns förlängda arm Vetenskap o Hälsa 26/12-17
Kvinnor vill kallas till screening även efter 74 år Ystads Allehanda 26/12-17
  Bröstcancervaccin testas BreastCancerNews 26/12-17
  Alisertib lovande för trippelnegativ bröstcancer BreastCancerNews 26/12-17
  Räkna ut risken – bröstcancer SVT 26/12-17
  Gener – ökad risk bröstcancer Onkologi i Sverige 26/12-17
  Dödlighet bc minskar i USA BreastCancerNews 26/12-17
Osteoporospatienter missnöjda med bemötande SBU 26/12-17
  Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt Onkologi i Sverige 26/12-17
  Ta hand om din lust – PDF BRO 26/12-17
  Bröstcancer dödligare bland lågutbildade ETC 26/12-17
  Kan nekas mammografi trots att hon haft cancer Expressen 26/12-17
  Slopa åldersgränsen på mammografi SVD 26/12-17
  Nanoteknik för skelettmetastaser BreastCancerNews 26/12-17
Slopad kontroll kan öka dödsfall i bröstcancer SVD 26/12-17
  Blodprov kan ge svar på patienternas strålkänslighet Onkologi i Sverige 26/12-17
  Genetiskt mål för trippelnegativ bröstcancer EUREK alert 26/12-17
  Syrebrist – strategiskt vapen mot cancer Radiumhemmets Forskningsfonder 26/12-17
  FDA-godkännande för abemaciclib BreastCancerNews 26/12-17
  Abemaciclib spridd bröstcancer BreastCancer.org 26/12-17
Forskare kan lösa cancergåta. Damsin i växten ambrosia arborescens hämmar tillväxt o spridning av cancerstamceller. Skånska Dagbladet 26/12-17
  Genfusion kan påverka utvecklingen av cancer Onkologi i Sverige 26/12-17
  Förbättrad cancervård mål för cancerkommisionen Onkologi i Sverige 26/12-17
  Universitetskurs för cancerpatienter Dagens Medicin 26/12-17
Därför skyddar träning mot bröstcancer  SR 26/12-17
  Kancera utv. morgondagens cancerläkemedel Radiumhemmets Forskningsfonder 26/12-17
Chemo Brain TheBreastCancerSite 26/12-17
  Därför drabbas alltfler av bröstcancer Hemmets Veckotidn 26/12-17
  Faslodex får utökat godkännande av FDA Onkologi i Sverige 26/12-17
  P-piller kan öka risken för bröstcancer Dagens Medicin 26/12-17
Gratis mammografi lockar inte fler Dagens Medicin 26/12-17
  Oväntad hög återfallsrisk vid bröstcancer Dagens Medicin 26/12-17
  Samband överlevnad cancer o alternativmedicin kartlagt Dagens Medicin 26/12-17
  Antabus effektivt mot cancer Onkologi i Sverige 26/12-17
Antabus effektivt mot cancer SVT 26/12-17
  ”Call to Action” EU-parlamentet, biomarkörer behövs som hälsostrategi för cancermedicin. Queens University Belfast 26/12-17
Tunga politiker sågar plan för högspecialiserad vård Dagens Medicin 26/12-17
  Framtidens patienter behöver fler cancerläkare Dagens Medicin 26/12-17
  Kvinnors julstress är betydligt större än mäns Netdoktor 26/12-17
  Cancerfonden delar ut 454 miljoner till cancerforskning Cancerfonden 26/12-17
Tidig upptäckt av metastaser kan leda till bättre behandlingsrekommendationer BreastCancerNews 26/12-17
  Kemoterapi orsakar blodbrist Global Data 26/12-17
  Åtta viktiga saker att veta om mammografi BreastCancerNews 26/12-17
  Flexibel sjukpenning gör det enklare för cancerpatienter Onkologi i Sverige 26/12-17
Överviktiga behöver ev. mammograferas oftare BreastCancerNews 26/12-17
  Bröstrekonstruktion –
uppd. behandlingsöversikt
Internetmedicin 26/12-17
Oväntat vanligt med sena återfall i bröstcancer DN 26/12-17
  Alkohol och cancerrisk Breastcancer.org 26/12-17
  Guidelines för bröstcancer (amerikansk sajt) NCCN 26/12-17
  Skratt dödar inte cancer Fokus 26/12-17
Amazonabladet Nr 4 2017  Publ
  Intraoperativ strålbehandling bröstcancer – mer forskning SBU 24/9-17
  Referat från Asco Internetmedicin 24/9-17
  Ny patologiatlas för cancer Dagens Medicin 24/9-17
  Svensk kartläggning av gener DN 24/9-17
  Forskare varnar för brister inom medicinteknik Dagens Medicin 24/9-17
  Första Car-T-terapin mot cancer på väg att godkännas Onkologi i Sverige 24/9-17
  Samband överlevnad i cancer och alternativmedicin kartlagt Dagens Medicin 24/9-17
  Fler klagomål till IVO Dagens Medicin 24/9-17
  Evolutionen hos viktigt cancerprotein kartlagd Onkologi i Sverige 24/9-17
  Tandtråd skydd mot cancer Netdoktor 24/9-17
  Sexuellt välmående efter cancer – självhjälpsprogram Tips från medlem 24/9-17
  Regeringen vill placera EMA i Hagastaden Dagens Medicin 24/9-17
  Snabbare mammografi- screening med AI Onkologi i Sverige 24/9-17
Målsökande celler ska rikta in sig på cancern SR 24/9-17
  Karolinska bantar kvinnosjukvård Dagens Medicin 24/9-17
  Nerlynx FDA-godkänt för HER2+ bröstcancer BreastCancerNews 24/9-17
  Kaffedrickare lever längre Netdoktor 24/9-17
  Låginkomsttagare får sämre cancervård Dagens Medicin 24/9-17
  Svensk vårdpersonal i lä när det gäller patientsamtal SVD 24/9-17
  Blinda upptäcker bröstcancer DN 24/9-17
  Qiskali EU-godkänt för bröstcancer Onkologi i Sverige 24/9-17
Hur ska vi uppnå likvärdig cancerrehabilitering Dagens Medicin 24/9-17
  Kritik mot ordnat införande Dagens Medicin 24/9-17
  Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk SVT 24/9-17
  Test hittar bröstcancer med låg dödsrisk Onkologi i Sverige 24/9-17
  Oacceptabel lång väntan på nya läkemedel Onkologi i Sverige
BRO
24/9-17
  Prov från 10 000 patienter ska ge bättre bröstcancerbehandling Onkologi i Sverige 24/9-17
Faslodex får positivt omnämnande Onkologi i Sverige 24/9-17
  EU-digitalisering enklare flytt inom EU Socialdepartementet 24/9-17
  Sex saker man bör veta om medicinsk marijuana BreastCancerNews 24/9-17
  Flyttning av lymfkörtlar provas mot lymfödem Onkologi i Sverige 24/9-17
Till alla män som stödjer en kvinna med bröstcancer BreastCancerNews 24/9-17
  Behandling med Herceptin kan breddas Dagens Medicin 24/9-17
Elektronisk uppföljning förlänger livet Docrates 24/9-17
Amazonabladet Nr 3 2017  Publ
  Svensk vårdpersonal får dåligt betyg i patientsamtal. SVD 18/7-17
  Eldjäl – Maria har hjälpt tusentals Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ibrance godkänt i Sverige 1 juli 2017  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ibrance godkänt TLV 18/7-17
  Följsamhet till den antihormonella behandlingen  Eva Langlet 18/7-17
  Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år  KTH 18/7-17
  Bröstcancerforskning kan ha tagit fel väg i 20 år  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Ideer från medborgare kan förbättra bröstcancervården  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Använd de behandlingar som finns  LIF 18/7-17
  Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer  CURE 18/7-17
  Perjeta minskar risken får återfall  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Adjuvant Perjeta gynnar vissa med bröstcancer  Onclive 18/7-17
  Perjeta minskar risken för återfall  Pressmedd. Roche 18/7-17
Bröstimplantat gör mammografi osäker  Dagens Medicin 18/7-17
  Bröstcancer ärftliga faktorer  NAData 18/7-17
  Patologins roll i vårdkedjan – film  Karolinska 18/7-17
  Viktig studie vid BRCA-muterad bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
  Graviditet tycks inte öka risken för återfall  Dagens Medicin 18/7-17
  Webbverktyg ger längre liv  Dagens Medicin 18/7-17
  Lovande resultat för PARP-hämmare  Dagens Medicin 18/7-17
  Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka  Läkaretidningen 18/7-17
Min dotter räddade mig från cancern  Aftonbladet 18/7-17
  Tedrickande förändrar gener  Netdoktor 18/7-17
  Psykosocial metod minskar depression vid obotlig cancer  Dagens Medicin 18/7-17
  Ökad överlevnad ökar kraven på cancerrehabilitering  Onkologi i Sverige 18/7-17
  Hantera vanliga biverkningar  BreastCancerNews 18/7-17
  Fler lever med metastaserad bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
Att hjälpa sin mamma vid bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
  Tio tips att klara  cytostatikabehandling  BreastCancerNews 18/7-17
  Tio vanliga känslomässiga reaktioner på cancerbesked  BreastCancerNews 18/7-17
  Jordgubbsrecept som kan minska cancerrisk  BreastCancerNews 18/7-17
Jordgubbar kan skydda mot bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
  REM001-terapi för bröstcancer i huden  BreastCancerNews 18/7-17
Sju vanliga symptom på depression  BreastCancerNews 18/7-17
Schäferhundar kan upptäcka bröstcancer  BreastCancerNews 18/7-17
Sex vanliga symptom på kronisk fatigue  BreastCancerNews 18/7-17
 Cancerfondsrapporten  Cancerfonden 18/7-17
Akut personalbrist inom cancervården  DN 18/7-17
Lars Ohly ordförande HSO  Dagens Medicin 18/7-17
Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken  Dagens Medicin 18/7-17
Patientens resa i centrum  Dagens Medicin 18/7-17
Cannabisolja tveksam effekt  Dagens Medicin 18/7-17
Danderyd, nytt cancercentrum  Dagens Medicin 18/7-17
Mest är inte alltid bäst – kvalitetsindikatorer bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
Målnivå relevant variabel  Dagens Medicin 18/7-17
Svettbehandling – Stor del av ersättning för vård i annat land  Dagens Medicin 18/7-17
Karolinskas fastigheter säljs  Dagens Medicin 18/7-17
Tajtare vårdbudget i Stockholm  Dagens Medicin 18/7-17
Patientlagen gav inte mer inflytande  Dagens Medicin 18/7-17
  Ökad strålkapacitet Stockholm  Dagens Medicin  18/7-17
Sex ska inte göra ont  Danderyds Sjh 18/7-17
FDA godkänner Ribociclib vid spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 18/7-17
Cancersjukas bloggar kan ge bättre patientstöd  SVT 18/7-17
Magfett kan hjälpa lymfödem  TV2/FYN 18/7-17
Ny metod cancerceller förstör sig själva  Newsner 18/7-17
DivTum för att utvärdera behandlingseffekt  Onkologi i Sverige 18/7-17
Protein gör bröstcancern extra svår  UNT 18/7-17
AI ska upptäcka bröstcancer  Ny teknik 18/7-17
Nytt terapeutiskt mål bröstcancerstamceller  Onkologi i Sverige 18/7-17
Beta östrogen receptor  Onkologi i Sverige 18/7-17
Universitetskurs att ha cancer  P4 Kristianstad 18/7-17
Stresshormon – bröstcancer  Dagens Medicin 18/7-17
Bara fördelar med fysisk aktivitet vid cancerbehandling  Vårdfokus 18/7-17
  Förbättrad överlevnad i bröstcancer med mer soja  Läkare framtiden  18/7-17
Medelhavskost kan minska risken för viss bröstcancer  DN 18/7-17
Prata med barn om cancer  Cancerfonden 18/7-17
Välja mat efter generna  forska.se 18/7-17
Mammografi före 50 år nödvändigt?  YLE Nyheter 18/7-17
Fatigue behandlas med motion  Netdoktor 18/7-17
Ospridd sanning om spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 18/7-17
PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel  Onkologi i Sverige 18/7-17
Arbetsgivare ska ta större ansvar för rehabilitering  Socialdepartem. 18/7-17
Ett glas vin om dagen ökar bröstcancerrisken  Netdoktor 18/7-17
Vetenskapliga kunskapsluckor bröstcancer  SBU 18/7-17
Amazonabladet Nr 2 2017  Publ
  Nytt häfte Mat och cancer DRF 12/4-17
  Brösttumörer förstörs  med kombinationsbehandling Hearty Soul 12/4-17
  Skalpkylning minskar håravfall Dagens Medicin 12/4-17
  Träning minskar återfallsrisken Breast Cancer News 12/4-17
  Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra Läkartidningen 12/4-17
  IVO sågar vården i  ny rapport Dagens Medicin 12/4-17
  Alkohol kan orsaka cancer VLT 12/4-17
  16 nya doktorander ska ta cancerforskningen snabbare ut till klinik Lunds Universitet 12/4-17
  Vården missade – knölen var cancer Expressen 12/4-17
  Celler i stromat kring bröstcancer spelar stor roll för spridning Breast Cancer News 12/4-17
  Mammografi, ultraljud och nålbiopsi Läkartidningen 12/4-17
  Nya riktlinjer för sjukskrivning vid bröstcancer Socialstyrelsen 12/4-17
  Tips för att hålla romantiken vid liv vid bröstcancer  Breast Cancer News 12/4-17
  Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer Läkartidningen 12/4-17
Regeringen stärker rehabliteringsarbetet Regeringskansliet 12/4-17
  Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi Vetenskap och hälsa 12/4-17
  Patienter med täta bröst har dubbelt så stor risk att utveckla cancer i det andra bröstet Breast Cancer News 12/4-17
  Återkallningsfrekvens efter mammografiscreening har stor betydelse för hur många bröstcancerfall som diagnostiseras Breast Cancer News 12/4-17
  Brösttumörer kan utveckla eget östrogen Breast Cancer News 12/4-17
  Nytt bröstcentrum öppnat LT 12/4-17
  Europas största centrum för bröstcancer Netdoktor 12/4-17
  Bröstcancer kan behandlas innan den bryter ut SVT 12/4-17
Oro kan få cancern att sprida sig SVT 12/4-17
  Socialt stöd är viktigt – Du är inte ensam BCF Amazona 12/4-17
  Sojaprodukter kan trigga cancern Breast Cancer News 12/4-17
  Nästan hälften av bröstcancerpatienterna har jobbiga biverkningar 12/4-17
  Varför slutar kvinnor ta sin antihormonella tabletter Onkologi i Sverige 12/4-17
  Min jul räddades av dem som flytt till oss  Dagens Arbete 12/4-17
Allvarligare tumörer svårupptäckta med mammografi  Netdoktor 12/4-17
  Mammografi har ingen positiv effekt  SVD 12/4-17
  Svensk-dansk oenighet om mammografi SVD 12/4-17
  Grönare kost minskar risken för brverksamhetöstcancer Läkare för framtiden 12/4-17
Biosimilar likvärdig effekt Netdoktor 12/4-17
  Chemo brain upp till 6 månader efter avslutad cytostatikabehandling Breast Cancer News 12/4-17
Tio möjliga allergiska reaktioner av bröstcancerbehandling Breast Cancer News 12/4-17
Ny kunskap om vad som sker vid svårartad bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-17
Ribociclib visar progressionsfri överlevnad vid HR+/HER2– spridd bröstcancer  Onkologi i Sverige 12/4-17
Unika resultat visar att DiviTum kan utvärdera effekten av palbociclib Onkologi i Sverige 12/4-17
Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling Onkologi i Sverige 12/4-17
Ny antikroppsterapi HER2-positiv bröstcancer Breast Cancer News 12/4-17
Ökad patientdelaktighet förbättrar upplevelsen av strålbehandlingen Onkologi i Sverige 12/4-17
Tydlig övre åldersgräns för mammografiscreening saknas Breast Cancer News 12/4-17
Han får bröstcancersveriges finaste utmärkelse BRO 12/4-17
Prestigefyllt pris läkemedel mot spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-17
Bakteriers koppling till bröstcancer undersökts Vetemskapsradion  12/4-17
1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol DN Debatt  12/4-17
Nya data för Ibrance Onkologi i Sverige  12/4-17
Cancervården behöver utveckla stöd i frågor kring sexualitet och intimitet Onkologi i Sverige  12/4-17
 En av fyra får återfall  The Guardian  12/4-17
 Motion bästa behandlingen mot utmattning  Vetenskapsradion  12/4-17
Amazonabladet Nr 1 2017      Publ
  Studiebesök hos Docrates i Helsingfors  BCF Amazona 2/1-17
  Frågor o svar Docrates i Helsingfors BCF Amazona 2/1-17
  Fasta ett effektivt verktyg i cancerbehandling Forskning.se 2/1-17
  Mer jämlik cancervård när landsting går ihop DN 2/1-17
  Nya data om amningshormon o trippelnegativ bröstcancer Breast Cancer News 2/1-17
  Kvinnor måste känna till sin brösttäthet Breast Cancer News 2/1-17
  Bröstcancerforskning belönas nordiskt medicinpris Onkologi Sverige 2/1-17
  Sötningsmedel och risk för återfall Science Daily 2/1-17
  Det är inte ditt fel att du fått bröstcancer Expressen 2/1-17
  Jennie 31 fick cancer under graviditeten Expressen 2/1-17
  Blodgivare behövs för behandling av bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
  Så kan mammografi göra mindre ont Dagens Medicin 2/1-17
  Nytt behandlingsalternativ för spridd bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
  Lovande resultat för kinashämmare mot bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
Lovande resultat för kinashämmare mot bc Novartis pressm. 2/1-17
  Faslodex längre progressionsfri överlevnad vid bröstcancer Onkologi i Sverige 2/1-17
  Hur stöttar man en sjuk arbetskamrat Dagens Arbete 2/1-17
  Föreläsning om bröstcancer – Jonas Bergh Radiumhemmets Forskningsfonder 2/1-17
  Undersök dina bröst – på olika språk Fontana 2/1-17
  Brist på bröstradiologer hotar mammografin Dagens Medicin 2/1-17
  Akut personalbrist hotar mammografin SVD 2/1-17
  Sant och falsk om bröstcancer i pressen Hälsogranskaren 2/1-17
Hostmedicin och metabolisering av Tamoxifen 24monde 2/1-17
  Röntgenbild ruvar på fler svar om bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
  Inget samband mellan nattskift och bröstcancer Vårdfokus 2/1-17
  Sverige undertecknar avtal med USA om cancerforskning Onkologi i Sverige 2/1-17
  Jag litar inte ett dugg på mammografin  ICA-kuriren 2/1-17
  Fråga doktorn om bröstcancer  SVT 2/1-17
Chat om bröstcancer – fråga doktorn  SVT 2/1-17
  17 000 väntar på mammografi i Stockholm efter omorg.  DN 2/1-17
  Nya data för Faslodex Onkologi i Sverige 2/1-17
  Robot avslöjar bröstcancer med 99 % precision Illustrerad Vetenskap 2/1-17
Södersjukhuset tar över onkologisk verksamhet SÖS 2/1-17
  Vårdkontakten viktig vid antihormonell behandling
(Eva Langlets studie)
Läkartidningen 2/1-17
Grönt ljus för ny bröstcancerbehandling Läkemedelsvärlden 2/1-17
Cytostatika ifrågasätts för vissa med bröstcancer Dagens Medicin 2/1-17
Cancerpodden – avsnitt om cancer  Cancerfonden 2/1-17
Immunterapi bröstcancer – internationellt Cancer Research Institute 2/1-17
Fiberrik kost i tonåren minskar risken för bröstcancer  Netdoktor 2/1-17
Amazonabladet Nr 4 2016    Publ
Kroppsförändringar och coping strategier antihormonell behandling American Research Journal 1/10-16
Erfarenheter kring information om antihormonell behandling Symbiosis 1/10-16
Kort- och långsikta effekter om adjuvant endokrin terapi American Research Journal 1/10-16
Bröstcancer befaras missas med ny organisation DN 1/10-16
Bröstcancerpatienter får inte träffa läkare. Följs upp per telefon DN 1/10-16
Betydligt färre bröstoperationer efter omorganisation i Stockholm Dagens Medicin 1/10-16
De utför experiment på bröstcancerpatienter SR 1/10-16
Bröstcancervården – Det är illa SVT 1/10-16
Tystnadskultur i Stockholms läns lansting oroar Dagens Medicin 1/10-16
SLL skärper kontroll av information SVD 1/10-16
Djupdykning avslöjar miljontals genvarianter Dagens Medicin 1/10-16
Nytt svenskt biopsisystem för provtagning vid misstänkt bröstcancer Onkologi i Sverige 1/10-16
Allergiska reaktioner av bröstcancerbehandling Breast Cancer News 1/10-16
Fler dör av cancer än av hjärtsjukdomar Dagens Medicin 1/10-16
KI på tolfte plats i världen bland medicinska fakultet Dagens Medicin 1/10-16
Därför skyddar särskild gen mot aggressiv bröstcancer Onkologi i Sverige 1/10-16
Ännu ett akutsjukhus ska upphandlas i Stockholm Dagens Medicin 1/10-16
Frusen citron för att behandla cancer Steg för hälsa 1/10-16
Fysisk aktivitet vid bröstcancer Breast Cancer Care 1/10-16
Ändra rekommendation för drickande! SVT 1/10-16
13 tatueringar att inspireras av Breast Cancer News 1/10-16
Högfettdieter är inte harmlösa Läkartidningen 1/10-16
Cancer tar hjälp av protein Netdoktor 1/10-16
Rökning kan minska effekten av bröstcancerbehandling Cancerfonden 1/10-16
Rökning försämrar
bröstcancerbehandling
Lunds Universitet 1/10-16
Klämdagen BRO 1/10-16
Tolv län kan bli tre regioner år 2019 Life-time 1/10-16
Cancerceller sprids av ”kidnappande protein” Dagens Medicin 1/10-16
Dispens för antroposofiska
läkemedel försvinner om fem år
Dagens Medicin 1/10-16
Fler måste få chansen att leva hela sina liv Radiumhemmets Forskningsfonder 1/10-16
Cancer kan bekämpas med omprogrammerade makrofaberceller Health Watch 1/10-16
Allt viktigare med lång hormonbehandling vid bröstcancer Dagens Medicin 1/10-16
Läkemedel tar en större andel av budgeten Dagens Medicin 1/10-16
Aromatashämmare i fem år till ger färre återfall Dagens Medicin 1/10-16
Carina Lindbom drabbad av bröstcancer DN 1/10-16
Finanskris kan ha orsakat cancerdöd Dagens Medicin 1/10-16
Nytt sätt att förhandla priser på cancerläkemedel SVD 1/10-16
Cancerns efterskalv M-magasin 1/10-16
Probe för att minska risken för omoperation Pelican-study 1/10-16
Cytostatika ifrågasätts till vissa med bröstcancer Dagens Medicin 1/10-16
Lättare kirurgi vid små tumörer Breast Cancer News 1/10-16
Deckarläkarens bok som cancerpatient Dagens Medicin 1/10-16
Viktig kunskap hur tumörer bildar metastaser Forskning.se 1/10-16
Hormonbehandling höjer cancerrisken SVT 1/10-16
Kliniska forskningsstudier inom cancer i Sverige RCC 1/10-16
Studie antihormonella läkemedel bland BCF Amazonas medlemmar – Eva Langlet
Eva Langlets studie om antihormonella läkemedel som gjordes i början av år 2015 bland BCF Amazonas medlemmar är nu färdig och publicerad. 17/8-16
Amazonabladet Nr 3 2016    Publ
Åldersdiskriminering att inte ge alla rätt till gratis mammografi SVD 23/6-16
Mammografi efter 74 år Senioren 23/6-16
Cancerceller blir farligare med fett Forskning.se 23/6-16
Stor studie om bröstcancerpatienters hälsa Onkologi i Sverige 23/6-16
Bröstcancerpatienter tillfrågas om hälsa Aftonbladet 23/6-16
Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling – film IVA 23/6-16
Nya cancerläkemedel för individanpassad behandling Läkemedelsvärlden 23/6-16
Mål för trippelnegativ bröstcancer har upptäckts hos möss Berkeley News 23/6-16
Tamoxifen skyddar längre än tidigare känt Onkologi i Sverige 23/6-16
Frukt och grönt i unga år och mindre bröstcancer Läkare för framtiden 23/6-16
Probe vid bröstcanceroperationer som kan lättare avgöra om tumören är radikalt bortoperead Dune Medical Devices 23/6-16
Milstolpe inom cancerforskningen – 93 gener som kan ge bröstcancer om de muterar TV4 nyheter 23/6-16
Kvinnor borde få mer information om nackdelarna med mammografi DN 23/6-16
Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer Onkologi i Sverige 23/6-16
Alla kan få veta sin risk för bröstcancer DN 23/6-16
Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter Arbetsmiljöverket 23/6-16
Utmaningen – en film om den sjuka arbetsstressen Arbetsmiljöverket 23/6-16
Gentest vid bröstcancer förutspår rätt behandling cancer.se 23/6-16
Protein spelar nyckelroll i spridning av bröstcancer Vetenskap och hälsa 23/6-16
Den svenska bröstcancervården är långtifrån jämlik Dagens Medicin 23/6-16
Broskprotein kan påverka
utvecklingen av bröstcancer
Onkologi i Sverige 23/6-16
Möjliga effekter av brösttäthet vid fertilitetsbehandlingar Onkologi i Sverige 23/6-16
Ojämlik bröstcancervård BRO 23/6-16
BROs rapport om spridd bröstcancer BRO 23/6-16
Årsrapport från bröstimplantatregistret Karolinska 23/6-16
Ojämnställd vård vid spridd bröstcancer SR 23/6-16
Forskare stoppar tillväxt av bröstcancer genom att blockera fettintag i cellerna Breast Cancer News 23/6-16
Kvinnor med cancer skriver för sina liv SVD 23/6-16
Lilla boken om trippelnegativ bröstcancer BRO 23/6-16
Fler får cancer – så vänder vi trenden Onkologi i Sverige 23/6-16
Bättre riktlinjer strålning vid neoadjuvant bröstcancerbehandling Radiation Oncology 23/6-16
Individualiserad vård SBU 23/6-16
Bröst på fel kvinna togs bort SVT 23/6-16
Forskare vid MD Anderson
utvecklar ett nytt säkrare system för att karakterisera brösttumörer
Breast Cancer News 23/6-16
Östrogen gav mindre trånga kärl Dagens Medicin 23/6-16
Minskat läckage från blodkärl kan förbättra cancerbehandling och minska tumörspridning Onkologi i Sverige 23/6-16
Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist Nordic Nutrition Council 23/6-16
Välfärdens yrken hårdast drabbade av stress Vision 23/6-16
Svagt genomslag inom vården för nya patientlagen Vårdanalys 23/6-16
Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer Göteborgs Universitet 23/6-16
Her2-postitiv bröstcancer – stadium 2 – Perjeta Socialstyrelsen 23/6-16
Neoadjuvant behandling för HER2-positiv bröstcancer med två läkemedel i kombination Breast Cancer News 23/6-16
Cancerbehandling botar bröstcancer på 11 dagar Illustrerad Vetenskap 23/6-16
Världens farligaste bekämpnings-medel finns i svensk mat NetDoktor 23/6-16
Alkohol triggar gen som kan kopplas till risk att utveckla bröstcancer Breast Cancer News 23/6-16
NT-rådets yttrande om Pertuzumab Onkologi i Sverige 23/6-16
Amazonabladet Nr 2 2016    Publ
Rapport om olikheter vid spridd bröstcancer i Sverige BRO 12/4-16
Rapport bröstimplantatregistret BRIMP 12/4-16
Lilla boken om trippelnegativ
bröstcancer
BRO 12/4-16
Rosa Lexington BRO 12/4-16
Dra ner på tempot så att vi säkerställer kvaliteten Dagens Medicin 12/4-16
PP-presentation om D-vitamin Linda Björkhem Bergman 12/4-16
Referenslista föreläsning 16 mars om D-vitamin Katrin Thunberg 12/4-16
Broschyr om KAM RCC 12/4-16
Regiondag bröstcancer oktober Eva Langlet 12/4-16
Gravid i sjunde månaden med bröstcancer Värmlands Folkblad 12/4-16
D-vitaminbrist bidrar till spridning av bröstcancer Stanford Medicine 12/4-16
Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar Illustrerad Vetenskap 12/4-16
Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist Nordic Nutrition Council
Cancerpatienter får tillgång till bröstcancertestet Mamaprint Onkologi i Sverige 12/4-16
Mammografi kan få friska kvinnor att må dåligt Vårdfokus 12/4-16
Vårdanalys – Gör om de nationella riktlinjerna Dagens Medicin 12/4-16
Patienters psykosociala hälsa bör få större betydelse vid cancervård Onkologi i Sverige 12/4-16
Cancer starkaste området bland läkemedelsprojekt Dagens Medicin 12/4-16
Kadcyla nya data Pressmed. Roche 12/4-16
Genetisk komplexitet försvårar individualiserad läkemedelsbehandling Forskning.se 12/4-16
Ny behandling dödar tumörer med färre biverkningar DN 12/4-16
Ny immunterapi lär kroppen att attackera och bota cancer Illustrerad Vetenskap 12/4-16
Årets cancerforskare utsedd Onkologi i Sverige 12/4-16
Breast Cancer Patients ’Experiences and Reflections Regarding Information about Adjuvant Endocrine Therapy and its Side-Effects – A Focus Group Study SOJ Nursing & Healthcare 12/4-16
Ny teknik hittar tumörer HER2 Dagens Medicin 12/4-16
Skonsammare diagnostik för spridd HER2-positiv bröstcancer Cancerfonden 12/4-16
Fiberrik kost i tonåren minskar risken för bröstcancer Netdoktor 12/4-16
Allt fler kvinnor lever länge med spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
Framgångsrik målstyrd
behandling för HER2
Onkologi i Sverige 12/4-16
Ultraljud förbättrar chansen att upptäcka bröstcancer The Lancet 12/4-16
Ultraljud förbättrar chansen att upptäcka bröstcancer från 77 % till 91 % Dagens Medicin 12/4-16
Spridd bröstcancer från seminarier Dagens medicin Dagens Medicin 12/4-16
Godartade knutor i bröstet Netdoktor 12/4-16
Miljonbidrag till utveckling av cancerbehandling Onkologi i Sverige 12/4-16
Personcentrerad app hjälper kvinnor med bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
Socker ska upptäcka farliga tumörer Onkologi i Sverige 12/4-16
Troligt genombrott för behandling av cancertumörer DN 12/4-16
Lymfkärl kan förvarna om metastaser Dagens Medicin 12/4-16
Därför ökar fet mat cancerrisken Dagens Medicin 12/4-16
Studie om blodprover vid trippelnegativ bröstcancer Breast Cancer News 12/4-16
Radioterapins roll vid BRCA1 o 2 bröstcancer – på engelska Astro Targeting cancer care 12/4-16
Ny design kan förbättra upplevelser av strålbehandling Onkologi i Sverige 12/4-16
Närståendeboken – en bok för cancerberörda Nätverket mot cancer 12/4-16
Mer än 1 000 nya terapier utvecklas för bröstcancer Breast Cancer News 12/4-16
Amerikansk bok man kan köpa om bröstrekonstruktioner och vad som är rätt för just dig Rowman & Littlefield 12/4-16
Perjeta rekommenderas vid viss bröstcancer Läkemedelsvärlden 12/4-16
Perjeta för neoadjuvant behandling av bröstcancer SKL 12/4-16
Tabell över kända cancerframkallande ämnen med evidens eller viss evidens Oxford Journals 12/4-16
Kostnadsfri bröstprotes SLL 12/4-16
Kvinnors upplevelser av
mammografiska hälsokontroller
Linnéuniversitetet 12/4-16
Referat från Kicki Waller
symposiet om bröstcancer
Onkologi i Sverige 12/4-16
Perjeta vid tidig Her2-positiv bröstcancer Onkologi i Sverige 12/4-16
8-åring med bröstcancer Expressen 12/4-16
Antistresshormon kan signalera bröscancerrisk Onkologi i Sverige 12/4-16
Tamoxifen Onkologi i Sverige 12/4-16
Porträtt Elisabet Lidbrink Onkologi i Sverige 12/4-16
Mediband film om egenbehandling lymfödem Mediband 12/4-16
Orsaker till behandlingsresistens bröstcancer. Onkologi i Sverige 12/4-16
Amazonabladet Nr 1 2016     Publ
Ersättningskollen bra tips om vilken ersättning du kan få vid sjukdom Ersättningskollen 28/12-15
Studie visar att förlust av TGF-beta-receptor typ 2 i bröstcancer kan bidra till resistens mot antiöstrogenet tamoxifen. Onkologi i Sverige 28/12-15
Orena bröstimplantat DN 28/12-15
Duktal cancer in situ engelsk artikel behandla eller ej Times 28/12-15
Broschyr för dig som ska opereras för bröstcancer 1177 28/12-15
Terapi kring köksön – en artikel om Amazonas matinspirationskurser. Ica Buffé 28/12-15
Cancermediciner stoppas i England p.g.a. priset. Grannar samlar pengar. SR 28/12-15
Patienter med livshotande
sjukdomar önskar mer info och diskussion under sjukdomsförloppet.
Vetenskap & Hälsa 28/12-15
PREDIX HER2 – ny svensk studie om neoadjuvant behandling. ClinicalTrials.gov 28/12-15
Tre myter att delta i klinisk studie Cancerfonden 28/12-15
Eva om hur studie räddat henne TV4 28/12-15
Håkan Mogrens pris till Elisabet Lidbrink KI 28/12-15
Bröstcancer en ny prognostisk markör Översatt fransk artikel 28/12-15
Antioxidanter triggar
cancerspridning
Göteborgsposten 28/12-15
Graviditet efter bröstcancer
minskar risken för återfall
SVD 28/12-15
Gener avgör återfallsrisk i bröstcancer SVT 28/12-15
Svenskar bakom ny cancerupptäckt Aftonbladet 28/12-15
Malariaprotein hittar cancerceller Kemivärlden Biotech 28/12-15
Mammografi t.o.m. 80 år P4 28/12-15
Fortfarande bättre överlevnad vid mindre tumörer Dagens Medicin 28/12-15
Rädsla hindrar från att gå på mammografi P4 28/12-15
Nya strategier för Chemo Brain – engelska The Lead Australia 28/12-15
Det sociala umgänget kan stärka den sjuke Sundsvalls tidning 28/12-15
Kända ansikten står upp för brösten BRO 28/12-15
Stora skillnader i bröstcancervård BRO 28/12-15
Gratis mammografi BRO 28/12-15
Virus kopplas till bröstcancer Netdoktor 28/12-15
Röntgenbild ruvar på fler svar om bröstcancer Onkologi i Sverige 28/12-15
150 000 till forskning om spridd bröstcancer Onkologi i Sverige 28/12-15
Nu är det dags för en jämlik bröstcancervård Dagens Medicin 28/12-15
Karin avbröt sin bröstcancerbehandling Aftonbladet 28/12-15
Varannan avbryter livsviktig behandling Aftonbladet 28/12-15
Manuellt lymfdränage som tilläggsbehandling SBU 28/12-15
Amazonabladet Nr 4 2015    Publ
Blodprov visar metastasrisk Netdoktor 4/10-15
Antistresshormon kan ange bröstcancerrisk Forskning.se 4/10-15
En märklig vändning om cancervården i Stockholm Dagens Medicin 4/10-15
RCC vill söndra Stockholms cancervård Dagens Medicin 4/10-15
Djupt olyckligt att splittra cancervården SVD 4/10-15
Bra resultat för värmebehandling vid bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Experten om naturliga läkemedel Netdoktor 4/10-15
Celler i blodkärlen hjälper tumörer att undkomma immunsystemet Forskning.se 4/10-15
Att bygga broar – strategisk vårdforskning KI 4/10-15
Två månaders extra överlevnad – – mjukdelsmetastaser bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Protein nyckelroll vid spridning av bröstcancer Vetenskap & Hälsa 4/10-15
Ett steg närmare individanpassad bröstcancerbehandling Forskning.se 4/10-15
Invandrarkvinnor uteblir från mammografi Doktorn 4/10-15
20 år gammal och bröstcancer.Kolla era knölar. Nyheter 24 4/10-15
Mammografi åt alla Dagens Medicin 4/10-15
Mammografi minskar dödlighet i bröstcancer Yle 4/10-15
Mat som göder kronisk inflammation o depression SVD 4/10-15
Chat med Mats Humle om kost och hälsa SVD 4/10-15
Splittringen av Stockholms cancervård hotar patienterna Dagens Medicin 4/10-15
Hjärnan på krigsstigen när kroppen blir sjuk SVD 4/10-15
Nyttan att biopsera misstänkta återfall i bröstcancer Dagens Medicin 4/10-15
Succé för rosa höbalar BRO 4/10-15
Fler patologer och nya arbetssätt på Karolinska Onkologi i Sverige 4/10-15
Perjeta som ny behandling före operation vid tidig bc godkänt i EU Roche pressmedd. 4/10-15
Drabbades av bröstcancer under graviditeten SR 4/10-15
Tidigare upptäckt av metastaser Dagens Medicin 4/10-15
Bröstcancerpatienter som åt antihistaminer levde längre Dagens Medicin 4/10-15
Lovande kombibehandling kan försena bröstcancertillväxt Dagens Medicin 4/10-15
Hjärnvänlig arbetsmiljö PP-presentation
Hjärnvänlig arbetsmiljö Studier som presenterades
Hjärnvänlig arbetsmiljö Studier som presenterades
Broschyr för dig som ska opereras för bröstcancer 1177
Mamografirapport BRO
Årsrapport från nationella bröstcancerregistret 2013 Bröstcancerregistret

Denna sida uppdaterades senast: 2018-12-31