Psykoonkologi och psykoimmunologi

Gör klart för dig, gärna tillsammans med närstående eller en av våra stödpersoner, hur din behandlingsplan ser ut. Då kan du lättare följa din behandling och känna dig mer motiverad. Ibland mår man dåligt och positivt tänkande kan kännas som ett hån. Glöm inte att behandlingen är till för att göra dig frisk! Hur jobbigt det än är. Kan du tänka positivt och känna att det är bra för dig och att det är en hjälp för dig så stärker det dig och din kropp.

Det är viktigt att du inte känner dig socialt isolerad eller ständigt är orolig och nedstämd. Olika personer hanterar sin situation på olika sätt men försök att upprätthålla umgänge och sociala nätverk på en nivå som passar dig och som du orkar med.

Psykologiskt stöd påverkar din livskvalitet

  • Psykoimmunologi; läran om kroppens egna läkeprocesser, och förstärkning av immunförsvaret, genom mental och själslig träning/stöd.
  • Psykoonkologi; hur psykologiska aspekter påverkar cancerutveckling.

Våra tankar påverkar våra känslor. Våra känslor påverkar vår kropp. Neurobiologen Candace Pert har visat att neuropeptider – de kemiska substanser som frisätts av känslorna – är tankar som omvandlas till materia och som påverkar vår kropp och även vårt immunförsvar. Målet är att minska den enskilda individens inre stress för att stärka den egna livs- och läkningskraften.

Det finns många intressanta studier om hur professionell coachning/terapi kan göra skillnad på hur cancern utvecklas. Redan 1926 kartlade Dr Evans att minsta gemensamma nämnare för cancer är emotionell stress. Flera forskare har därefter sett detta sammanhang. Ett slående forskningsresultat är Dr I Fawzy’s, vid UCLA, studie som han publicerade 1993; Arch Gen Psychiatry/Vol 50, Sep 1993, 681-689. Den visade att psykologisk träning/stöd under cancerbehandlingen tydligt påverkar prognosen. Han bedrev ett behandlingsprogram med 68 hudcancerpatienter under fem år. Efter sex år hade följande skett:

Var friska Fått återfall Avlidit av sjukdomen
Enbart skolmedicin 10 13 11
Skolmedicin och psykologiskt stöd 3 7 24

1999 kom resultatet från en annan studie på 115 bröstcancerdrabbade kvinnor, utförd av Ohio State University. Kvinnorna i studien hade cancer stadium II och III. Resultatet visade att stresshormonet cortisol minskar väsentligt hos bröstcancerbehandlade kvinnor som fått psykologiskt- och socialt stöd, avslappning samt uppmuntran till fysisk aktivitet och förbättrade matvanor.

Stresshormonet verkar bl.a. genom att pressa ned immunsystemet, vilket kan innebära att kvinnorna i testgruppen fick bättre immunförsvar. Kvinnorna som fick stöd hade även en högre mängd antikroppar som skyddar mot cancer vilket enligt forskarna ytterligare stöder hypotesen att de fick ett bättre immunförsvar. Kvinnorna klarade även sin cytostatikabehandling bättre.

Hur arbetar man med sin inre stress? Om du vill kan du få hjälp att finna din egen kraft – en inre föreställning, och tro, på din egen förmåga och att det kommer att gå bra. Man kan ändra negativa beteenden och tankar. Våra attityder – oavsett om de är positiva eller negativa – är alla uttryck för hur vi använder, eller inte använder, vår kraft. Alla kan alstra inre energi och skapa känslomässiga resurser för att bättre klara av sin sjukdom. Det finns många bra terapeuter och coacher som kan hjälpa dig att påverka den inre stressen.

BCF Amazona arrangerar en mängd uppskattade aktiviteter såsom samtalsgrupper,  retreater, vattengymnastik, Yoga, inspriationsdagar på Rosendal, matinspirationskurser, m.m. Läs mer under rubriken ”Detta erbjuder vi dig”

Du kan även söka dig till ett rehabcenter. Läs mer under rubriken  ”Rehabilitering”.

”En drake stiger bara i motvind…” Det kanske inte känns så just nu, men många upplever att de får ett bättre liv en tid efter behandlingen är avslutad. Många menar t.o.m att det är bättre än före sjukdomen. Man kan växa och utvecklas genom en kris och en sådan smärtsam upplevelse som ett cancerbesked är.

Boktips:

  • Resan, Brandon Bays
  • En vanlig svensk man, Lars Knutsson
  • Andens anatomi, Caroline Myss
  • Cancer och en möjlig väg till läkning, Dr Henning Saupe
  • Kärlek, medicin och mirakel, Bernie Siegel
  • Du kan bli frisk igen, Carl Simonton
  • Samtal med Gud, Neal Donald Walsch

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona, Cancer och en möjlig väg till läkning av Dr Henning Saupe, Barbara Andersen vid Ohio State University samt Andens anatomi av Fil dr Caroline Myss. 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07