Projekt MELIORA

Bröstcancerföreningen Amazona är en av 16 deltagande organisationer i EU-projektet MELIORA

MELIORA är ett EU-finansierat projekt med målet att minska risken för att insjukna eller återinsjukna i bröstcancer med hjälp av AI-verktyg som främjar varaktiga livsstilsförändringar.

MELIORA är en akronym som står för ”Multimodal Engagement and sustainable Lifestyle Interventions Optimizing breast cancer Risk reduction supported by Artificial Intelligence”. Projektet är finansierat av ett forsknings- och innovationsprogram inom EU som heter ”Horizon Europe”, och kommer att pågå under åren 2024-2027.

Projektet kommer att genomföra 8 olika studier där målet är att främja beteendeförändringar som ger hälsosammare levnadsvanor, vilket i förlängningen minskar risken för att insjukna eller återinsjukna i bröstcancer. Studiedeltagarna kommer att få använda ett mobilt verktyg, en virtuell coach, som med hjälp av AI ger personligt anpassade hälsobudskap som ska motivera till hälsofrämjande livsstilsförändringar inom områdena fysisk aktivitet samt kost- och alkoholvanor.

Totalt kommer 2 000 kvinnor att rekryteras från tre målgrupper: i) friska kvinnor som har risk att utveckla bröstcancer; ii) patienter under pågående bröstcancerbehandling; iii) bröstcancerdiagnosticerade som är färdigbehandlade . Studierna kommer att genomföras i 4 europeiska länder: Grekland, Sverige, Spanien och Litauen. För att främja social jämlikhet kommer projektet att rekrytera studiedeltagare som representerar en variation av samhällsgrupper.

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm är en av 16 utvalda partnerorganisationer som deltar i projektet. Amazonas projektledare heter Linda Engström och nås enklast via e-post: linda.engstrom@amazona.se. Kontakta Linda direkt om du som medlem har frågor om projektet eller om du vill anmäla intresse för att vara studiedeltagare.

Läs mer om projektet i det officiella pressmeddelandet (texten är på engelska): Pressmeddelande_MELIORA

Du kan även hitta mer information på projektets officiella webbsida (på engelska): Meliora Project

 

Denna sida uppdaterades senast: 2024-04-29