Prognos

Det är många olika faktorer som påverkar prognosen av en bröstcancer. Några exempel är:

  • Storlek på tumör
  • Din ålder och om du har gått igenom klimakteriet eller ej
  • Gradering, stadium, spridningsrisk
  • Spridning till lymfkörtlar
  • Hormonreceptorer
  • Her2-positiv
  • Radikalt bortopererad

Oavsett vilken prognos du har kommer du troligen att behöva genomgå någon typ av tilläggsbehandling för man kan inte på förhand se vilka typer av tumörer som ev. inte skulle behöva behandlas.

”Lögn, förbannad lögn och statistik”, sa Mark Twain. Det finns sannolikhetsberäkningar och rent generellt säger man att ca 80 % av de kvinnor som fått bröstcancer överlever tio år eller mer. Du kommer att möta många siffror och statistik när du läser och samtalar om bröstcancer. Kom ihåg att siffror bara är siffror och visar ingenting vad som gäller för en enskild person. Statistik är bara statistik. En illavarslande prognos behöver inte innebära att det blir illa för dig. Vi känner till många kvinnor som levt/lever med stor spridning av sin bröstcancer. De trotsade/trotsar all statistik.

Skriv ner frågor och svar! Det är inte lätt att gå till en läkare och vara så klarsynt att man tar upp allt man vill diskutera eller ha svar på. Inte minst om besöket handlar om misstänkt cancer. Därför är det klokt att skriva ner allting du vill berätta eller fråga om. Du kan också be läkaren rita och beskriva vad läkaren vet om din sjukdom var en eventuell tumör sitter. Fråga läkaren om att sammanfatta i slutet av ert möte så du kan skriva ner informationen. Då är det lättare att tänka igenom allt när du kommer hem. Många tar med sig en nära anhörig eller en god vän som får hjälpa till att ställa frågor till läkaren. Du kan läsa mer under rubriken ”Vanliga frågor och svar”.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona från en mängd olika föreläsningar om bröstcancer. 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-09-22