Politikerna i landstinget

Mycket lobbyingverksamhet bedrivs gentemot politikerna. Vi har täta kontakter med politiker på alla nivåer i landstinget och i Riksdagen.

Vår uppgift är att så sakligt som möjligt informera dem om effekter av olika åtgärder som vidtas inom sjukvården. Vi värnar alltid om den enskilda patienten och att alla bröstcancerpatienter i Stockholm ska få en god vård.

Vår ambition är att försöka ge politikerna god insikt i hur förhållandet är inom vården för en bröstcancerpatient i olika delar av vårdkedjan. Vi arbetar med frågor som handlar om allt från diagnostisering till eftervård av en bröstcancerpatient. Mer information om hur den politiska delen av landstinget fungerar rent organisatoriskt hittar du här.

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02