Övrig rehabilitering

Efter avslutad cancerbehandling kan man behöva komma bort och hämta krafter för att kunna återgå till vardagslivet igen.

Nedan följer några exempel där du utanför den landstingsdrivna vården kan söka hjälp:

  • Leg. sjuksköterska, Leg. Psykoterapeut Tove Törnros,  Tel 070-733 53 30

Behandlingshem / Hospice som inte har avtal med Region Stockholm utan du får bekosta dem själv. Sök ekonomiskt bidrag hos några av fonderna som du hittar under rubriken: ”Här kan du söka bidrag”.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona och Psykosocialateamet på Radiumhemmet

Denna sida uppdaterades senast: 2023-02-14