Operation

Det går ofta ganska kort tid från utredningsresultatet till operation. De flesta opereras redan efter ett par veckor. Vid en operation tar en kirurg bort tumören i bröstet och ofta även en bit av den friska vävnaden runt omkring för att säkerställa att allt är borta och för att förhindra att tumören sprider sig.

När man tar bort en liten del av bröstet, en bröstbevarande operation, kallas det för partiell mastektomi och när man tar bort hela bröstet kallas det för mastektomi. Beslutet beror på ditt brösts storlek, tumörens storlek och placering samt information från diagnosutredningen. Det är du som patient som ska välja vad som passar just dig bäst. Viktigt att du känner till alla fördelar och nackdelar med de olika operationsmetoderna.

Partiell mastektomi. Vid en partiell mastektomi tas tumören bort tillsammans med en bit av den friska vävnaden som sitter närmast den. Dessutom tas vanligen även några lymfkörtlar i armhålan bort. Kirurgen tar bort så lite bröstvävnad som möjligt och i de flesta fall kompletteras operationen med strålterapi. Partiell mastektomi är idag ett bra alternativ och de flesta är nöjda med sitt utseende efter operationen. Metoden lämpar sig för de flesta bröstopererade kvinnor. Be din läkare att tala om hur stor risken är för ett återfall i bröstet om du väljer deloperation. Med en deloperation följer alltid ca 1 månads strålbehandling. Det är du som ska välja huruvida hela bröstet eller bara del därav ska opereras bort. Diskutera detta ingående med din läkare.

Mastektomi – ta bort hela bröstet. Vid en mastektomi opereras hela bröstet bort och kirurgen tar ut några lymfkörtlar i armhålan. Skälet behöver inte vara en allvarligare cancerprognos för att hela bröstet behöver tas bort. Det finns många olika skäl till varför hela bröstet tas bort, t.ex. storlek på bröst, eller att det finns en utbredning av förstadier i hela bröstet, vilka går att bota, men det blir omöjligt att bevara bröstet. Även en mastektomi kompletteras ibland med strålterapi beroende på eventuell spridning i armhålans lymfkörtlar.

Om du tar bort hela bröstet kan du få ett ”nytt bröst” med en så kallad bröstrekonstruktion. Läs mer under separat rubrik ”Rekonstruktion”. Karolinska Universitetssjukhuset har också tagit fram en broschyr om bröstoperationer. Du kan ladda ner broschyren här.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona, cancer.nu samt 1177.se 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07