Operation i armhåla

Oavsett om du opererar bort en del av, eller hela, bröstet kommer kirurgen även att undersöka lymfkörtlarna i din armhåla för att se om cancern har spridit sig dit. Därför opereras lymfkörtlar i armhålan bort och undersöks på laboratorium.

Numera försöker man göra ingreppen i armhålan mindre invasiva och därmed minska risken för besvär från axel och arm. Operationsmetoden kallas ”sentinel node”. Metoden innebär att man, med hjälp av färg- och spårämnen, lättare hittar den eller de lymfkörtlar dit lymfan från tumören först kommer. Under operationen undersöks den första lymfkörteln som mottar lymfa från tumören, den så kallade portvaktskörteln (sentinel node). Om inte cancern har spridits till den körteln behöver man inte operera bort fler körtlar och operationen i armhålan blir mindre.

Om tumören är mindre än tre centimeter kan de flesta kvinnor slippa en större operation i armhålan. Har cancern spridit sig tas ett antal lymfkörtlar bort. Vid bröstcancer ”in situ”, som är ett förstadium till bröstcancer, och vid mycket små tumörer undviks operation i armhålan helt och hållet om det är möjligt.

Läs om eventuella biverkningar under rubriken ”Biverkningar” och ”Lymfödem”.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07