Onkologi – spridd bröstcancer

Följande förbättringsbehov finns inom område onkologi för patienter med spridd sjukdom

 • Bättre information och kommunikation
 • När behandling slutar ska samtal ta vid
 • Vården måste aktivt förvissa sig om patientens tillstånd
 • Flera läkartimmar behövs för att uppnå läkarkontinuitet och ge patienten extra tid vid vissa besök
 • Varje patient ska erbjudas kontaktsjuksköterska och en namngiven ersättare
 • Max 1 veckas väntetid för svar på röntgen, MR, scint och liknande undersökningar. Svaret ska alltid lämnas vid ett besök på mottagningen
 • Korta väntetider för palliativ strålning. Palliativ strålbehandling får aldrig vara lågt prioriterad
 • Tillgång till ASIHs resurser för alla återfallspatienter med spridd sjukdom. God information ska ges på ett tidigt stadium
 • Tillgång till kvalificerat psykologiskt stöd, vid behov även akut och till anhöriga. Stöd till minderåriga barn
 • Patienten ska informeras om alla tillgängliga rehabinsatser inklusive BCF Amazonas insatser
 • Direktintag till onkologisk klinik, dygnet runt aldrig via akutmottagningen
 • Hospice. God information ska ges på ett tidigt stadium
 • Kvalitetsregister för kvinnor med spridd bröstcancer
 • Utökad forskning kring spridd bröstcancer
 • Patienter får aldrig uppleva att ”vårdpersonalen sopar döden under mattan”.

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02