Olika typer av bröstrekonstruktioner

Det finns två huvudsakliga typer av rekonstruktioner:

 • Primär rekonstruktion – direktrekonstruktion
 • Sekundär rekonstruktion – sen rekonstruktion

Målsättningen för kirurgen är att alltid välja den enklaste metoden som ger ett bra resultat.

Vid en bröstrekonstruktion gör man ofta en operation även på det friska bröstet, detta för att det ska passa bättre till det rekonstruerade bröstet. De korrigeringar man gör är:

 • Lyft
 • Förminskning
 • Förstoring
 • Subcutan mastektomi. Med detta menas att man lämnar hud med bröstvårta och att man tar bort körtlar m.m. Det blir då en rekonstruktion även av det friska bröstet

Primär rekonstruktion. Vid en direktrekonstruktion kan man använda sig av någon av följande metoder:

 • Protes med koksaltlösning
 • Protes + hudreduktion
 • Expanderteknik (betyder att man successivt fyller protesen tills man fått den storlek man önskar. Det görs med en påfyllningsknapp som opereras in under huden)
 • Egen vävnad

Sekundär rekonstruktion
Vid en sen (sekundär) rekonstruktion kan man använda sig av:

 • Protes
 • Protes + lambå
 • Expanderteknik
 • Expanderteknik + lambå
 • Egen vävnad


Lambå betyder att man tar en hudflik från t.ex. ryggen och använder som ”behållare” för protesen. Man kan även använda sig av en muskel och vävnad från ryggen och på så vis bygga upp ett nytt bröst. En annan teknik som används är att använda hud och fettvävnad från magen. Vilken av dessa metoder som används beror på olika faktorer. En enkel sekundär rekonstruktion med protes görs ofta när patienten har friska, ej strålskadade mjukdelar och när patienten samtycker till bröstrekonstruktion med främmande material.

En rekonstruktion med kroppsegen vävnad görs t.ex. när patienten har en ovilja att acceptera främmande material i kroppen, har en strålskadad hud eller när det har blivit komplikationer av en koksaltprotes (kapselbildning.)

Allt fler kvinnor föredrar diep, eller någon annan metod som använder kroppsegen vävnad, snarare än protes – om de får välja. Resultatet blir mycket naturtroget. Men framför allt slipper kvinnorna känslan av att brösten består av främmande, dött material. Viktigt för dig att känna till är att det finns en EU-resolution som hävdar att alla kvinnor ska ha rätt få en rekonstruktion med kroppseget material. Men man måste också ta i beaktande att detta är en mycket större och mer riskfylld operation.

Eftersom diep-bröstet består av levande vävnad förändras också storleken på detta bröst lika mycket som på det andra, ”riktiga” bröstet vid en eventuell viktförändring eller när kvinnan åldras. Ett protesbröst, däremot, ser alltid likadant ut. Oavsett vad som händer med kroppen i övrigt.

Bröstrekonstruktion är ett samarbete mellan patient och plastikkirurg och ett individuellt beslut. Ett beslut som kvinnan själv fattar.

Metodjämförelse

Protes Kroppsegen vävnad
Enkel metod Komplicerad metod
Kort operation och rehabilitering Lång operation 10-14 timmar, risk för allvarliga komplikationer
Metoden begränsad God metod vid rätt indikation
Många nöjda där protes är korrekt metodval Mycket naturligt resultat
Främmande material Egen kroppsvävnad
Risk för kapselbildning/ruptur (muskelbristning)

Källa: dagensmedicin.se samt Bröstcancerföreningen Amazona efter diverse föreläsningar om bröstrekonstruktioner. 

Denna sida uppdaterades senast: 2017-02-02