Nyhetsbrev nr 5 från Projekt REBECCA

I det senaste nyhetsbrevet riktas strålkastarljuset mot Sverige!

En av artiklarna handlar om det inflytande som Amazonas medlemmar och patienter i Stavanger och Valencia har haft på REBECCA-systemets utveckling. Oberoende av varandra gav alla grupper samma återkoppling på den initiala beskrivningen av appen: Det var för stort fokus på negativa faktorer i självrapporteringen och deltagarna uttryckte önskemål om att även kunna rapportera positiva aspekter i tillvaron. Detta har projektet tagit hänsyn till och i nästkommande version av appen kommer det att finnas en funktion där användarna även kan rapportera positiva händelser och upplevelser i vardagen. Ett gott exempel på en användar-driven förbättring!

Vidare beskrivs den valideringsstudie som genomfördes tillsammans med medlemmar från Amazona i juni, något vi även har skrivit om i Amazonabladet och här på hemsidan.

Den tredje artikeln med Sverigefokus beskriver hur Karolinska Institutet har utvecklat riktlinjer för de hälsosamtal som baseras på data som samlas in med hjälp av REBECCA-systemet. Syftet med dessa riktlinjer är att studiedeltagare inom projektet ska få en personligt anpassad konsultation med råd som är evidensbaserade och matchar gällande rekommendationer vid uppföljning efter primär bröstcancerbehandling.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här eller gå in på: https://rebeccaproject.eu/newsletters/.

REBECCAs officiella nyhetsbrev publiceras varje kvartal och innehåller projektuppdateringar, höjdpunkter och nyheter av intresse. Texten är på engelska.

 

Har du frågor om projekt REBECCA? Hjärtligt välkommen att kontakta vår projektledare Linda på linda.engstrom@amazona.se