Nobelmedicinerna

Cancerpatienter trycker på med krav om att få banbrytande immunterapier. Onkologer uppmanas också att strunta i behandlingsriktlinjer – av andra läkare. Skriver Dagens Medicin. Läs mer här:

pills-384846_1280